Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Komorový hrob platěnické skupiny se šperky v Seloutkách, okr. Prostějov

Komorový hrob platěnické skupiny se šperky v Seloutkách, okr. ProstějovKumulace kamenů na hrobové jáměV měsíci září 2020 realizovalo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno záchranných archeologický výzkum vyvolaný další výstavbou rodinného domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na Šťastných“. Na skryté ploše byly odkryty, zdokumentovány a vyzvednuty dva urnové hroby a při hraně skrývky pak začištěna kumulace kamenů indikující v pořadí již patnáctý komorový hrob doby halštatské. K jeho odkryvu došlo, v návaznosti na průběh a potřeby stavby, ve dnech 6. až 9. dubna 2021, kdy na výzkumu spolupracovali Z. Mírová (Katedra archeologie UK Praha) a M. Golec (Sekce archeologie, Katedra historie UP Olomouc). Pod ornicí o mocnosti 0,4 m se rýsoval obdélný kvadratický útvar, v podélné ose orientovaný S‒J, vyskládaný z lomových kamenů transportovaných ze vzdálenosti asi 1 km z polohy Seloutky ‒ „Vinohrady“ (pečlivě vystavěná „zídka“Komorový hrob z doby halštatské prozradila, že kubatura tohoto kamene dosáhla 3,5 m3). Čtvercová hrobová jáma měla rozměr 2,7 x 2,6 m a hloubku 0,6 m od úrovně sprašového podloží. Původní dřevěná srubová komora měřila (dle rozložení keramiky) 1,6 x 1,6 m. Mezera mezi komorou a jámou byla vyplněna kameny, obdobně byl překryt též strop. Žárový pohřeb se nacházel, v souladu s místními pravidly, u jižní stěny (urna s kremací obsahovala v porovnání s dalšími hroby platěnické skupiny nezvykle velké množství kovových a skleněných ozdob). Hrob je předběžně posouzený jako ženský, na což poukazuje právě Detail keramických nádobzmíněná sada šperků ‒ 2 železné náramky/nápažníky, 1 bronzový náramek/nápažník, 2 železné jehlice, 1 železná harfovitá spona a skleněné subtilní korálky; přiložen byl i masitý milodar a 1 železný nůž. Na základě znalostí lokality hrob datujeme do fáze Ha D1 (625‒550 př. Kr.), žena sociálně náleží do vyšší střední vrstvy. Z hrobu byly odebrány četné vzorky pro přírodovědné analýzy. Podrobné informace k lokalitě a její problematice lze nalézt v nové publikaci autorů M. Golce a P. Fojtíka s názvem „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“, která vychází v květnu tohoto roku (nakladatelství UP Olomouc).