Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kuřim (okr. Brno-venkov)

Kuřim (okr. Brno-venkov)V listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum při výstavbě další haly v nově vznikající průmyslové zóně na jihozápadním okraji Kuřimi, při ulici Knínická. V uvedeném prostoru, na mírném jižním svahu nad potokem Kuřimka byly již dříve získány archeologické nálezy a aktuální výzkum upřesnil rozsah a podobu osídlení lokality.
Nejstarší odkryté objekty patřily kultuře s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Znovu se zde usadili nositelé kultury s moravskou malovanou keramikou na přelomu mladší a pozdní doby kamenné. Vrchol osídlení ovšem spadá až do raného středověku, kdy tady založili svoji osadu Slované. Kromě jedné chaty pravoúhlého půdorysu s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu a s nosnou kůlovou konstrukcí po obvodu bylo zjištěno také několik zásobních jam, sloužících především k uskladnění obilí. V zásypu jedné z nich byly dokonce objeveny části mlecího kamene. Skutečnost, že ve všech hlubších jamách byla navzdory dlouhodobému suchu zachycena spodní voda, dokládá výraznou změnu její hladiny oproti stavu v raném středověku, která se dá vysvětlit buď tehdejším sušším klimatem, nebo postupným zanášením údolní nivy potoka Kuřimky v důsledku postupného odlesňování krajiny a zvýšené eroze. Poslední stopy lidských aktivit pak byly datovány do vrcholného středověku a raného novověku a souvisí nejspíše s existencí historické Kuřimi v severovýchodním sousedství, doložené v písemných pramenech již v 1. polovině 13. století.

V rámci zkoumané plochy byly zachyceny také dva lidské hroby ze starší doby železné – halštatské, které s největší pravděpodobností reprezentují fragment dosud neznámé větší nekropole. Jednalo se především o kostrový pohřeb ženy, umístěný v komorové hrobce a bohatě vybavený 11 keramickými nádobami, železným nožem, železnou harfovitou sponou, bronzovým kroužkem a náhrdelníkem složeným z jantarových korálků. V jeho blízkosti byl objeven ještě prostý žárový hrob, v němž byly spálené ostatky uloženy spolu s železným náramkem do keramické nádoby.