Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Lechotice (okr. Kroměříž)

Lechotice (okr. Kroměříž)V průběhu záchranného archeologického výzkumu, probíhajícího od 22. 7. do 5. 11. 2019 v lokalitě „Podlesí“ v jižní části katastrálního území obce Lechotice, byly při dozorování stavební činnosti související s přípravou základní technické vybavenosti pro plánované novostavby rodinných domů zjištěny v jihovýchodní části stavbou dotčené plochy archeologické situace, které lze interpretovat jako pozůstatky dvou paralelních žlabovitých příkopů K500 a K501. Příkopy byly zachyceny v celé šíři jižní větve obvodové komunikace a jejich orientace je přibližně ve směru SZ-JV. Kromě málo výrazného keramického materiálu, který se však spolehlivě hlásí k lengyelské kultuře, obsahovaly jejich zásypy vcelku výrazný podíl mazanice, jakožto doklad přítomnosti nadzemních konstrukcí v jejich blízkém okolí. Relikty kůlových či sloupových jamek však nebyly při skrývce ornice ani při následném dozorování zářezu do terénu zjištěny. Žlabovité objekty doplňuje objekt K502 zjištěný na profilu východní větve komunikace. Pro vyvozování podloženějších interpretačních závěrů bude nezbytně nutné sledovat další stavební aktivitu na lokalitě spojenou se stavbami jednotlivých rodinných domů.
Už nyní víme, že relikt žlabu K501 se na parcele 1071/11 (kde v listopadu začala probíhat stavba rodinného domu pana Kučery) vytratil, zato žlab K500 pokračuje stále dál jižním až jihozápadním směrem na vedlejší parcelu 1071/12 a aktuálně je zachycen v délce přes 20 m. Klíčová zjištění snad přinese v budoucnu výzkum na parcele 1071/8, kam by měly pokračovat souběžně oba příkopy a zároveň se snad vyřeší jejich vztah k objektu K502.