Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Malenovice (okr. Zlín)

Malenovice (okr. Zlín)Archeologická lokalita „Mezicestí“ na katastru Malenovic u Zlína je pravděpodobně plošně nejlépe poznanou pravěkou lokalitou ve zlínském okrese. Je tomu především díky tomu, že stavební aktivita je zde soustavně monitorována již od devadesátých let 20. století v souvislosti se založením a následným rozšiřováním obchodní zóny, která v současné době zaujímá plochu téměř 22 hektarů. Výzkumy zde prováděli Jiří Kohoutek, a později Ivan Čižmář, kteří působili na detašovaném pracovišti pro východní Moravu a na rozsáhlých výzkumech „Mezicestí“ a neméně významné a hustě osídlené sesterské lokality „Chmelín“ na katastrálním území Kvítkovic u Otrokovic se mnohdy podíleli i další pracovníci našeho ústavu (např. David Parma nebo Miroslav Šmíd). Od roku 2014 zde působí tým naší východomoravské pobočky pod vedením M. Popelky.

Letošní drobná akce souvisela s úpravou komunikace I/49 v prostoru mezi čerpacími stanicemi Unicorn a čerpací stanicí OC Makro na rozhraní katastrálních území Kvítkovic u Otrokovic (poloha „Rybníčky“) a Malenovic u Zlína (poloha „Zadní Mezicestí). Celková plocha stavby nepřesáhla 1000 m2. Prozkoumán byl západní závěr rozsáhlé sídelní aglomerace v podobě 12 zahloubených archeologických objektů, mezi kterými byl i jeden sídlištní objekt, který byl druhotně využit jako hrob. Do tohoto objektu byl v rituální skrčené poloze uložen skelet dospělého jedince s hlavou směřující k severu, obličejem otočen směrem k zapadajícímu slunci. Jako milodar byla do provizorního hrobu uložena drobná nádoba. Datace hrobu je prozatím rámcově starší doba bronzová. Pozornost si zaslouží také zásobní jáma, z jejíž výplně bylo vyzvednuto obrovské množství (několik desítek kilogramů) mazanic, nesoucích širokou škálu otisků košatin, desek a kůlů a tento soubor tak může po svém zpracování výrazněji osvětlit konstrukční techniky starší doby železné, ze které objekt pochází. Sporadicky doložené osídlení z pozdní doby kamenné pak reprezentuje solitérní nález vrtaného sekeromlatu.  

Archeologové našli mezi benzinkami pravěký hrob i pozůstatky staveb - iDnes 6.5. 2019