Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Malešovice (okr. Brno-venkov)

Malešovice (okr. Brno-venkov)V měsících dubnu a květnu probíhal průběžně archeologický dohled při výstavbě nových inženýrských sítí na severním okraji Malešovic. V komunikaci, ale také ve výkopech pro vodovod a kanalizaci se zatím podařilo prozkoumat více než 15 archeologických objektů řídce roztroušených v celém prostoru stavby. Většinu z nich je možné přiřadit ke kultuře únětické starší doby bronzové (cca 2000–1800 př. n. l.). Jedná se především o kruhové zásobní jámy, které poskytly standardní inventář dokládající sídelní aktivity v tomto prostoru (zlomky 

keramiky, kostí, mazanice atp.). Na dně jedné zásobnice byla nalezena také celá nádoba.

Sídlištní objekty ze střední doby hradištní (9. stol.) nelze blíže interpretovat, výjimku tvoří pozůstatky otopného zařízení s předpecní jámou.

Zajímavým zpestřením byl nález kosterních pozůstatků středně velkého psa nalezeného na povrchu zásypu jedné ze slovanských jam podél silnice Pohořelice – Dolní Kounice. S ohledem na polohu u silniční krajnice se nabízí velmi široká škála interpretací, od pohřbu psa ve slovanském období až po pohození zdechliny u cesty v době teprve nedávné.

Více však překvapil hrob únětické kultury, jehož zásyp byl prakticky totožný s podložím a hrobová jáma byla identifikována až na základě vykrádací šachty projevující se tmavou hlínou. Pozůstatky nebožtíka, původně uloženého ve skrčené poloze, již nebyly v anatomické poloze, z čehož lze usuzovat, že k vykradení hrobu došlo až po rozložení měkkých tkání. Dle předběžného antropologického určení se jednalo o dospělého muže. Výbavu tvořily tři rozbité keramické nádobky, části náhrdelníku z dutých bronzových tyčinek a malý bronzový nožík. O tom, že výbava byla původně mnohem bohatší, svědčí stopy po umístění bronzových předmětů projevující se zbarvením kostí do zelena (např. otisk po obvodu lebky nebožtíka naznačuje na přítomnost čelenky/diadému).

Další archeologický výzkum bude pokračovat v závislosti na zemních pracích na stavbě.