Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Mokrá-Horákov (okr. Brno-venkov)

Mokrá-Horákov (okr. Brno-venkov)Koncem roku 2018 byl zahájen záchranný výzkum na návrší Dlouhé Kopaniny v obci Mokrá –Horákov (k.ú. Mokrá, okr. Brno-venkov). Podnětem akce je realizace dlouhodobě plánované výstavby rozsáhlého satelitu RD, který postupně zaujme celé návrší tvořící výraznou dominantu obce. Atraktivnost místa na okraji Drahanské vrchoviny (Moravského krasu) s výhledem na panoráma s Pavlovskými vrchy, zlákalo v minulosti také pravěkého člověka. Doposud se zde podařilo pracovníkům ÚAPP Brno, v.v.i. odkrýt ve spolupráci se stavební firmou jeden žárový hrob a systém sloupového hrazení schraňující rozměrnou zemnici horákovské kultury. Nálezem halštatského dvorce byl potvrzen předchozí nález zemnice, která prošla částečným výzkumem AÚ ČSAV v Brně již roku 2018 pod vedením P. Horálkové.
Lokalita se tak dnes řadí mezi několik málo dokladů sídlišť na Moravě vykazujících dvorcové uspořádání s obvodovým hrazením. Nejbližší doklady hrazených areálů z doby halštatské byly doposud zachyceny právě v tomto mikroregionu (Šlapanice, Kobylnice), jenž má vazbu na povodí potoků Roketnice a Říčky, ale hlavně bezprostřední vztah ke známé eponymní mohyle Hlásnici u Horákova, vzdálené odtud pouhých 1,8 km.
Zemnice o rozměrech takřka 6 x 6 m měla v podlaze zahloubenu větší oválnou jámu, na jejímž dně byly uloženy celé nádoby mísovitých a hrncovitých tvarů. Zemnice je včleněna do tří na sebe napojených takřka pravoúhlých areálů.
Výzkum nebyl dosud ukončen a přešel plynule do lednové části roku 2019, kdy budou probíhat další skrývky v úsecích komunikací a inženýrských sítí pod dohledem archeologů.