Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nález stříbrného depotu (okr. Brno-venkov)

Nález stříbrného depotu (okr. Brno-venkov)Nálezové okolnosti
Jitka KoutníkováV sobotu 14. 11. v odpoledních hodinách byl oznámen nález depotu stříbrných mincí v okolí Brna. Při rodinné vycházce lesem objevila paní Jitka Koutníková detektorem kovů desítky stříbrných mincí a torzo keramické nádoby. Nálezkyně neváhala kontaktovat archeology, po domluvě bylo místo zakryto a s ohledem na nadcházející soumrak bylo odborné vyzvednutí zbytku depotu ponecháno na následující den. Pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno (Ivan Čižmář) a Moravského zemského muzea (Hana Čižmářová) provedli spolu s nálezci ověřovací výzkum s cílem lokalizovat případné další archeologicky zajímavé situace či kumulace artefaktů.
Všechny mince byly soustředěny v těsné blízkosti menší keramické nádobky umístěné dnem vzhůru, v níž byly nepochybně původně uloženy. Okolo byla provedena drobná sonda o rozměru 1 x 1 m na původní podloží a odhazovaná hlína byla přebírána ručně i za pomoci detektorů. Pod slabou vrstvou lesní hrabanky (cca 10 cm) se podařilo dosáhnout původního geologického podloží, v němž se bohužel nepodařilo identifikovat jakékoliv známky původního výkopu, do kterého by mohla být nádoba s mincemi vložena. Po náležité fotografické i kresebnéRozebírání nálezu dokumentaci bylo torzo nádoby i s blokem hlíny vyzvednuto, zabaleno do fólie a odvezeno k odbornému laboratornímu zpracování.
V průběhu vyzvedávání depotu provedli nálezci ještě důkladný průzkum nejbližšího okolí s detektory kovů. Podařilo se jim objevit středověký železný tesák, nůž a podkovu, rámcově datované do středověkého období.

Laboratorní zpracování
Při pečlivém rozebírání bloku hlíny v laboratoři bylo konečně obnaženo celé torzo nádoby. Jednalo se o část malého keramického hrnku s ulomeným ouškem, který byl navíc do hlíny vsazen dnem vzhůru, přičemž spodní část nádoby se patrně vlivem postdepozičních procesů v lesním prostředí nedochovala.
Při vyjímání zbylých mincí došlo k dalšími překvapení. Pod nejníže položenou vrstvou mincí (v horní části nádoby) se podařilo odkrýt zbytky dochované textilní tkaniny s útkovou vazbou, která ucpávala ústí nádoby. Zabalení Groškeramické nádoby s pokladem do textilie nebylo ve středověku ničím neobvyklým. Torzo tkaniny bylo třeba odborně zakonzervovat a přesněji bude analyzována za pomoci mikroskopu.
Po vyjmutí zbylých mincí se jejich konečný počet ustálil na 274 kusech. Celkem 69 mincí představují groše z období vlády Václava IV. (1. pol. 15. stol.), které se projevují velmi nekvalitní setřelou ražbou. Další součástTextil pokladu tvoří soubor celkem 205 kusů převážně vídeňských feniků ze stejného období, přítomnost dalších ražeb (např. moravských) bude po očištění a konzervaci nálezu předmětem numizmatického vyhodnocení.
Místo nálezu depotu nepochybně souvisí s využíváním jedné z větví tradičního obchodního koridoru mezidvěma důležitými obchodními centry. Jaké dramatické události vedly k uložení mincí do země, nevíme, majitel již však své jmění znovu nevyzvedl. Jak už to u podobných nálezů bývá, nález přinesl více otázek, než odpovědí. Souvisí nález středověkého tesáku s depotem? Může i tento nález doplnit příběh, při němž došlo k zakopání hrnku s mincemi do země? Co se tedy stalo s majitelem pokladu? Zahynul během následného neklidného období nebo si prostě jen nepamatoval přesné místo uložení? Kdo ví?
U Brna našli stříbrný poklad z 15. století - Novinky.cz - 18.12. 2020

Nálezová situace Nádoba a mince z nálezu