Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nová publikace „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“

Nová publikace „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“Ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech vychází kniha M. Golce (Univerzita Palackého v Olomouci) a P. Fojtíka (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.), která výrazným způsobem vědecky úročí výsledky záchranných archeologických výzkumů realizovaných naší institucí v geografické oblasti střední Moravy. Obsahuje tak mj. komplexní zpracování a zhodnocení stávajícího pramenného fondu z klíčového halštatského pohřebiště s komorovými hroby opatřenými kamennými závaly z lokality „Na Šťastných“, k. ú. Seloutky, okr. Prostějov. Bližší informace o knize a její distribuci naleznete na přiloženém informačním letáčku vydavatele.
Upoutávka na knihu „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“