Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Opět po roce na Staré huti u Adamova (okr. Blansko)

Opět po roce na Staré huti u Adamova (okr. Blansko)Od roku 2015 se podílejí pracovníci ÚAPP Brno společně se společností Archaia Brno (nověji také NPÚ Brno) na demonstraci starých řemesel v areálu Staré huti u Adamova klenba vsázky téměř dokončena(okr. Blansko), kde se nachází bývalá lichtensteinská Františčina huť s expozicí starého železářství Technického muzea Brno. Akce proběhly ve dnech 23. – 26. 5. 2018 po d názvy 10. Workshop starého železářství a 18. Setkání ve střední části Moravského krasu, alias Slované na huti 2018. Vzhledem ke své dlouholeté působnosti také v oblasti Moravského krasu, se zde aktivity zaměstnanců ÚAPP Brno zaměřují hlavně na propagaci lidového vápenictví, které náleželo v období 15. – 20. století v této oblasti Moravy k jednomu z nejrozšířenějších řemesel vůbec. Hlavním účelem slavností jsou kromě těchto aktivit experimentální pokusy zaměřené na redukci železa v malýchokamžik prohoření vsázky šachtových pecích z období raného středověku a jeho kovářské zpracování (mezinárodní účast: Čechy, Morava/Slezsko, Slovinsko, Chorvatsko, Norsko). Akci i tentokrát kolorovala společnost DAGA, imitující bojovnickou družinu z období Velké Moravy, která zajistila pro účastníky akce občerstvení.
Průvodními řemesly v areálu experimentální vesničky jsou kromě vápenických pecí ještě pec chlebová, keramická (rovněž i zemní jáma) a uhelný milíř a veřejnosti je zprostředkována ještě výroba sýrů a mletí obilí ručním mlýnkem, které zaujalo zejména mladší generaci návštěvníků, která si ho mohla ověřit v praxi.
ÚAPP Brno již počtvrté připravil výpal v peci typu Josefov (vzor v peci z Wiehlova údolí u Josefova na k. ú. Habrůvka) o výrobním objemu cca 0,5 m3, do které byl díky přízni vedení lomu Mokrá (Českomoravský cement, a.s.) zavezen výběrový vysokoprocentní devonský vápenec (frakce 50-300 mm). Důsledná příprava vsázky, která byla do pece aplikována na ručně vyskládanou vysokou klenbu teplotní graf výpalus aplikací hliněného čepce, přinesla své ovoce. Poprvé ve své historii se podařilo po sušení a výhřevu (18 h) za 29 hodin dosáhnout cca 85-90 % úspěšnosti výpalku z celé vsázky, což je patrně maximum pro shora otevřené polní typy jednorázových vypalovacích plamenných pecí tohoto druhu o objemech 0,5-1 m3. Kromě tradičního zařízení byla veřejnosti předvedena menší šachtová pec s cihelnou konstrukcí s vestavěným hliněným roštem, uzpůsobená k pokusnému výpalku 0,01 m3 suroviny drobnější frakce. Do její kychty byly pokusně zavedeny písčité řasovévápenná pec za provozu vápence z Komořan na Vyškovsku a krystalické dolomitické vápence z Kunštátu na Moravě, které byly žíhány ve směsi s dřevěným uhlím nad dlouhým plamenem po dobu cca 11-12 hodin. Pro veřejnost bylo provedeno ukázkové hašení páleného kusového vápna z obou vápenných pecí.
Za pomoc při realizaci experimentů patří velký díl pořadateli O. Mertovi (TM Brno se členy Spolku Františka: palivové dřevo a technická a týlová podpora), dále R. Donocíkovi a D. Čejkovi (Českomoravský cement, a.s.: materiály, analýzy suroviny a výpalku), M. Novákovi (Muzeum Blanenska) a dalším příznivcům, kteří experiment podpořili v době nenadálých nesnází (Š. Straka, P. Krška, L. Langrová, I. Bandurová). Vápenická sekce Spolku Františka se tak postupně stává nedílnou součástí každoročních jarních slavností železa ve střední části Moravského krasu.

http://www.technicalmuseum.cz/akce/slovane-stare-huti-2018/
http://www.starahut.com/#sthash.OJUUL4ti.dpbs; http://daga.cz/