Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Osada nejstarších moravských zemědělců ve Vrahovicích, okr. Prostějov

Osada nejstarších moravských zemědělců ve Vrahovicích, okr. Prostějov      Jeden ze sídlištních objektůVe dnech 16. května až 5. prosince 2023 probíhal záchranný archeologický výzkum související s budováním ZTV pro výstavbu 9 RD v lokalitě Trávníky, k. ú. Vrahovice, okr. Prostějov. Stavbou dotčená plocha se nachází při jihovýchodním okraji Vrahovic, v blízkosti soutoku říček Hloučely a Romže (dále pokračujících jako řeka Valová), kde byla již dříve zjištěna existence sídliště kultury s lineární keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou a kultury nálevkovitých pohárů. Nebylo tak žádným překvapením, že též aktuální odkryvy poskytly další stopy staroneolitického osídlení, a to v podobě hned 14 archeologických situací. Za klíčový poznatek považujeme prokázání dlouhodobého trvání osady, která zde byla založena již ve fázi LnK Ib a setrvala zde až do fáze LnK IIb/III. Ze spektraOdkryv neolitického sídliště obvyklých sídlištních jam se vymyká objekt K 501, patrně mělčí příkop s palisádovým žlabem, který opětovně upozornil na pravděpodobné ohrazení tohoto sídlištního areálu. V materiální kultuře je pak nutné upozornit na početnější kolekci nástrojů vyrobených z kosti (masivní šídlo/bodec, 3 drobnější šídla, dlátko z půleného žebra a zdobenou píšťalku/vábničku? z duté ptačí kosti). Pomineme-li nejasné datování torza lidského skeletu zachyceného v podorniční vrstvě, pak jediným aktuálním dokladem postlineárních aktivit zůstává zásobní jáma/sklípek (objekt K 512) poskytující epilengyelskou keramiku a náležející tak až do vlastních počátků pozdní doby kamenné (eneolitu). Nejen s ohledem na polohu lokality, ale i s přihlédnutím k chronologickému rozpětí neolitického osídlení místa, můžeme toto sídliště považovat za součást rozsáhlé „centrální“ sídelní aglomerace nejstarších moravských zemědělců - lidu s lineární keramikou v širším prostoru tzv. Kralického háje. Samotná lokace této „rozlehlé osady na soutoku“ může odrážet strategický prvek v podobě trvalejší splavnosti řeky Valové (Romže), tedy významného pravostranného přítoku řeky Moravy.
Nalezené předměty z kosti