Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Otrokovice (okr. Zlín)

Otrokovice (okr. Zlín)V souvislost s plánovaným budováním JV obchvatu Otrokovic probíhá od podzimu roku 2017 předstihový záchranný výzkum na třech plochách plánované stavby. Přípravné práce pro předstihový výzkum započaly v podzimních měsících dvěma rozsáhlými skrývkami v místě komunikačních uzlů u Napajedel, kde se však nepodařilo žádné výrazné stopy předchozího osídlení identifikovat. O to více nálezů však archeologům nabídla poslední z ploch, určených pro předstihový výzkum, na katastrálním území Kvítkovic u Otrokovic. Zde se podařilo již v listopadu 2017 (poloha „Nábřeží“) identifikovat první archeologické objekty, mezi kterými se vyjímaly především 4 hroby nitranské kultury z počátku starší doby bronzové. Po zimní přestávce došlo k rozsáhlému plošnému odkryvu v místě napojení na stávající komunikaci D55. Odkryta byla dvě poměrně rozsáhlá sídliště s několika desítkami zahloubených archeologických objektů, kterým dominovaly rozměrné exploatační jámy (hliníky) nebo charakteristické kruhové zásobní jámy. Aktuálně zkoumané sídliště v poloze „Přední mezicestí („Za chmelínem“)“ má nejméně dvě fáze osídlení. Starší je reprezentována tzv. věteřovskou skupinou ze sklonku starší doby bronzové, mladší pak časnou fází kultury popelnicových polí (kultura lužická) z mladší doby bronzové. Mezi atraktivní nálezy se řadí kompletní štítová spona spinderfeldského typu, vyzvednutá z jednoho z hliníků – tento nález v sídlištním kontextu, navíc v objektu se zmíněným exploatačním charakterem, se dá přinejmenším považovat za neobvyklý. Ještě výraznějším objevem však byl nález keramické antropomorfní plastiky se vsazeným bronzovým korálem ve středu hrudi v jednom ze sídlištních objektů mladší doby bronzové. Tento nález na běžném nížinném sídlišti je možno prohlásit oprávněně za unikátní. Jedná se pravděpodobně o kultovní předmět, vztahující se k etablujícímu se slunečnímu kultu a bronzová ozdoba na hrudi pravděpodobně představuje tzv. „pektorál“. S největší pravděpodobností jde o zpodobnění božstva nebo vysokého duchovního, božstvo zastupujícího. Analogie ke zmíněné plastice se doposud podařilo najít v oblasti formování lužické kultury v dolním Slezsku nebo ve Francii. Výzkum bude probíhat s největší pravděpodobností až do letních měsíců.