Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Otrokovice (okr. Zlín)

Otrokovice (okr. Zlín)V průběhu měsíce října pokračoval v návaznosti na oficiální zahájení prací výzkum v trase jihovýchodního obchvatu dálnice D55 u Otrokovic. Na katastrálním území Kvítkovic výzkum navazoval na plochu zkoumanou v předstihové etapě v jarních měsících letošního roku. Celkem zde bylo v podzimní etapě prozkoumáno 55 archeologických objektů. Skupina několik zásobních jam patřila ještě k rozsáhlému sídlišti věteřovské skupiny (nejzazší objekty z tohoto období byly zachyceny jarním výzkumem ve vzdálenosti až 500 m – trať „Chmelín“). Zmíněné objekty poskytly početný keramický soubor včetně celých tvarů zdobených vhloubenou výzdobou a inkrustací. Nově zjištěnou komponentou je exploatační jáma lengyelské kultury. Zajímavým zjištěním je struktura tvořena větším množstvím kůlových/sloupových jamek, která má obdélný půdorys a v jejíž bezprostřední blízkosti byly prozkoumány dvě menší zásobní jámy. Tato struktura zatím zůstává bez bližší datace a její část zasahuje pod dosud neskrytou plochu.
V průběhu posledních říjnových dnů probíhal také krátký výzkum v trase budované dálnice na katastrálním území Napajedel. Zde bylo s konečnou platností lokalizováno keltské sídliště, jehož stopy zachytil již v roce 2009 I. Čižmář při stavbě areálu firmy Gienger. Zkoumané části sídliště dominoval rozsáhlejší objekt se stopami po nadzemní konstrukci, v jehož výplni bylo nalezeno velké množství keramiky, příznačné pro stupeň LTC a několik drobných předmětů jako např. bronzový závěsek, skleněné korálky nebo část skleněného náramku. Výzkum v této části bude pokračovat pravděpodobně až v návaznosti na další zemní práce na jaře 2019.