Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Po stopách Lešan v časech první písemné zmínky

Po stopách Lešan v časech první písemné zmínkyLokalita pohledem z ptačí perspektivyObec Lešany (Lesan) je prvně písemně zmiňována již kolem roku 1200 (na falzu z počátku 14. století: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae - tzv. Český diplomatář, I, 351). V 70. letech 13. století se však v písemnostech objevuje již poměrně pravidelně (ve formě Lessan) - Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, nazývaný také Moravský diplomatář, jí připomíná v roce 1272 (IV, 69), v roce 1279 (IV, 170) a následně i roku 1282 (IV, 206), což zcela jistě odráží existenci již plně konsolidované vesnice počátku vrcholného středověku.
V průběhu letošního roku realizovala firma Smart stavby s. r. o. Olomouc, v prostoru bývalé zahrady rodiny Pokorných, výstavbu souboru 8 rodinných domů a k nim příslušejících inženýrských sítí. Prováděné zemní práce se staly symbolickou cestou „proti proudu času“.
Byla objevena raně středověká osada rozložená v této části lešanského katastru v pokročilé době hradištní, konkrétně od závěru 11. století do přelomu 12. a 13. století. Šlo tak nejen o vesnici z časů první písemné zmínky, ale o vesnici, která výše zmíněný listinný záznam předchází o téměř celá dvě století. Záchranný archeologický výzkum zde odkryl na tři desítky terénních situací odrážejících život raně středověké venkovské aglomerace. Jedná se nejen o obydlí-zemnice nebo k nim náležející stavby hospodářského charakteru, ale i velké obilné zásobní jámy (obilná sila), pozůstatky plotů a palisád nebo dokonce o dvojici potravinářských (chlebových) pecí. V hmotných nálezech dominují početné soubory keramiky a zvířecích kostí, nechybí však ani artefakty vyrobené z kovu - železné předměty jako rukojeť vědra, nůž, ocílka nebo část ostruhy či šperky z bronzu zastoupené třemi tzv. esovitými záušnicemi (tj. ozdobami v účesech dívek a žen). Cenným drobným nálezem je také prsten vyrobený ze skelné pasty zelené barvy. Zajímavý je pak především zánik zkoumané osady „obyvatel mezi lesy usazených“ („Lešaňáků“ nebo jinak i „Lešanů“; odtudArcheologické situace na ploše jednoho z budoucích rodinných domů etymologický výklad místního jména obce). Zdá se, že byla cíleně opuštěna někdy v první polovině 13. století a přemístěna v rámci dnešního lešanského katastru o cca 200 metrů k severozápadu, tedy do prostoru dnešní návsi. Z dochovaných historických záznamů jsme podrobněji zpraveni o existenci rodu „pánů z Lešan“ (s rodovým erbem „lišky ve skoku“) a jak samotné jméno napovídá, po jistý čas byly Lešany zřejmě i ústředím jejich majetkově-správní državy, která za Alberta z Lešan, tedy někdy v poslední čtvrtině 13. století, dosahovala značného územního rozsahu zasahujícího svými západními hranicemi až na vrcholový hřbet Drahanské vrchoviny. Dočteme se též o sporech způsobených rozšiřováním jeho panství a s tím spojenou lokací vesnic nových, ale i překládání těch existujících na jiná místa. Podobné dějinné události by nasvědčovaly právě i aktuální výsledky terénního výzkumu. Je tak zčásti dílem šťastné náhody, že tyto stopy našich dávných předků nezmizely ve větru dějin, ale byly zachráněny pro současníky i budoucí generace žijící v této hanácké obci situované v geografickém srdci Moravy.

Publikováno ve „Zpravodaji obce Lešany za rok 2022“, který již tradičně shrnuje nejdůležitější události v obci za uplynulý kalendářní rok.

Podlaha jedné z raně středověkých zemnic Pracovní snímek z archeologického výzkumu
Raně středověké chlebové pece Sídlištní objekt z průběhu 12. století