Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pozvánka na výstavu Starší doba železná v srdci Hané

Pozvánka na výstavu Starší doba železná v srdci Hané



Nové a mnohdy unikátní nálezy nabídne výstava s názvem Starší doba železná v srdci Hané, která čerpá ze záchranných archeologických výzkumů Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Před stavbou rodinných domů v Seloutkách u Prostějova se podařilo odkrýt řadu komorových hrobů z období starší doby železné, přesněji tzv. platěnické skupiny východohalštatské kultury (7. až 6. století př. Kr.). Již dříve známá nekropole vyniká jak konstrukcí komorových hrobů s mohutným kamenným závalem, tak i bohatou skladbou jejich inventáře. Po dlouhé a pečivé práci konzervátorů se podařilo zrekonstruovat a laboratorně ošetřit početné keramické nádoby i cenné předměty z kovu. Uveďme například kompletní železnou výbavu muže - jezdce a bojovníka, reprezentujícího vyšší střední sociální vrstvu tehdejší společnosti. Návštěvníci však mohou shlédnout také další vybrané předměty (např. soubor luxusních bronzových nádob z Kralic na Hané) nebo rekonstrukce nálezových situací (např. tajemné lidské skelety z Prostějova-Čechůvek) nejen z regionu Prostějovska, čímž jim bude poutavou formou přiblížen život na Moravě před více jak 2.500 lety.
Na výstavě bude možné zakoupit i stejnojmennou popularizační publikaci prezentující současný stav poznání starší doby železné na Moravě s důrazem na nejnovější výsledky archeologických odkryvů v geografické oblasti Prostějovska.
Blíže zde: (PDF) Starší doba železná v srdci Hané – Hallstatt Period in the heart of Haná. Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., 108 s., Prostějov, 2021. ISBN 978-80-86276-46-5. | Pavel Fojtík, Martin Golec, Zuzana Mírová, and Blanka Vesela - Academia.edu

Pozvánka na výstavu