Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přednáška o vápenictví pro křtinské speleology

Přednáška o vápenictví pro křtinské speleologyPrezentace přednášek na základně ZOV sobotu 1. 6. 2024 se na základně ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí uskutečnilo setkání speleologů, geologů a archeologů zabývajících se výzkumem přírodních a antropogenních útvarů v jižní a střední části Moravského krasu. Cyklus příspěvků byl zaměřen především na nové objevy v jeskyni Nová Drátenická, Výpustek a Mariánská a na zahraničníObecenstvo při přednesu významného hosta L. Slezáka se skupinou SE-3 úspěchy ze speleopotápění na severním Slovensku a Norsku. Přesto se našel čas i na rozpravu týkající se otázky historického vápenictví, jež je v areálu této základní organizace ČSS a dalších v okolí další možností limitující v budoucnu praktické průzkumy krasových závrtů, které dosti často kolidují z historickými vápenkami a také místy souvisejícími s historickou výrobou vápna a cihel v období vrcholného středověku až raného novověku. Diskuze nastínila historii vápenictví oblasti a v několika bodech se dotkla rovněž mýtického církevního areálu zábrdovické kanonie, který existoval v místech barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Křtinách před jeho vybudováním.