Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Přeshraniční workshop v Historickém parku Bärnau (Bavorsko, Horní Falc)

Přeshraniční workshop v Historickém parku Bärnau (Bavorsko, Horní Falc)Dílny archeoparku v Bärnau Dne 25.5.2022 proběhl v největším německém archeoparku v Bärnau (Geschichtspark Bärnau-Tachov, Naaber Str. 5b, Bz. Tirschenreut) přeshraniční workshop zaměřený na výpal vápna. Brněnské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i. bylo osloveno vedoucím projektu Václavem Vrbíkem s přáním přednášky zaměřené na experimentální výpal vápna ve středověké šestikanálové peci, který se uskutečnil roku 2014 ve spolupráci ÚAPP Brno za účasti dalších partnerů (Archaia Brno, TM Brno, UTAM AV ČR, v.v.i.) s firmou Českomoravský cement, a.s.
Akce se zúčastnil autor společně s Petrem Holubem z brněnského pracoviště NPÚ.
Společné setkání zahájil úvodní řečí Alfred Wolf, který je předsedou spolku Via Carolina – Goldene Strasse e. V., založeného roku 2010, jenž je sponzorem a iniciátorem projektu Historického parku Bärnau-Tachov a ArcheocentraRekonstrukce raně středověké tvrze Bayern-Böhmen. Poté následovala jednotlivá představení všech účastníků a přednáškové prezentace s přestávkami pro diskusi.
Akce byla v mnoha aspektech mimořádně podnětná a potěšující v tom, že jejím základem byly dvě přednášky zaměřené na experimentální pálení vápna v Čechách a na Moravě (J. Válek: UTAM AV ČR, v.v.i. a P. Kos: ÚAPP Brno, v.v.i.), které nehodnotí pouze tradiční přístupy k historickým technologiím výroby vápna, ale byly i podnětem k vzájemným ukázkám zpracování vápna a vápenných malt tradičními i netradičními metodami v praxi (Armin Troppmann, kamenický mistr). Prezentace vlastního postupu výpalu u vápenické pece byla zakončena v odpoledních hodinách spontánní živou diskusí. Příznivou atmosféru netradiční mezinárodní akce umocňoval Rekonstrukce vápenické pecevýborný česko-německý simultánní překlad v podání Alexandera Kříže z Plzně.
Výpal vápna ve vápenické peci, která je součásti expozice archeoparku, a která je zároveň hlavním zdrojem stavebního pojiva pro realizovanou stavbu středověkého královského dvorce císaře Karla IV., byl zahájen již předchozí den, takže v době naší návštěvy probíhala právě fáze výpalu. Místně provozovaná vápenka představuje modifikovanou repliku periodického jednokanálového shora otevřeného zařízení, které bylo archeologicky odkryto při výzkumu královského hradu v Sulzbachu-Rosenbergu (1355 zaPřikládání do vápenické pece Karla IV. hlavní město Böhmische Oberpfalz: podrobnější informace Stephan Wolters, archeolog a ředitel Geschichtspark Bärnau-Tachov). Jeho zvláštností je přízemní postranní vývod tří kanálů podporujících příznivý tah plamene v jediném topeništi, nad kterým je při každém novém výpalu ručně stavěna z místního krystalického vápence klenba nesoucí vsázku
o celkové váze 2,2 tuny (cca 1 m3). Tyto vápence umožňují svým specifickým chemismem produkci velmi čistého vzdušného vápna. Zde je nutné si uvědomit, že ze středověkých Čech známe existenci podobných podpůrných tahových kanálů pouze z výzkumu jediné cihlářské pece ze Sezimova Ústí (dvoukanálový obj. 7: cihlářská usedlost I), kde se však jedná o pec dvoukanálovou, analogickou našemu běžnějšímu typu vápenického zařízení Müller 3 (srv. Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství: Realizace stavby královského dvorce císaře Karla IV.Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4, České Budějovice-Tábor).
Bärnauská vápenka je zhotovena z pálených cihel, celá shora zastřešená, vybavená litinovými dvířky a výpal vápna v ní trvá asi 2,5 dne při hrubé spotřebě cca 10 m3 měkkého dřeva kráceného na délku cca 50 cm.  Zde je asi vhodné podotknout, že vápenická pec provozovaná námi a NPÚ pod TM Brno na Staré huti u Adamova, dokáže při stejnémÚčastníci konference během přednášky objemu vápence spotřebovat jen 5-6 m3 palivového tvrdého a měkkého dřeva při délce štíp 1 m.
Provoz pece v Bärnau je umístěn mezi stavební dílny vlastního budovaného dvorce a tesařů, a odehrává se za odborného dohledu jednoho bavorského mistra vápeníka (Robert Mois) kontrolujícího práci jednoho českého políra disponujícího čtyřmi pomocníky z řad bavorských, tzv. „vandrovních tovarišů“ oděných v šedých a černých krojích. Po vychladnutí je vápno hašeno v podobě vápenné kaše buďto do zemních jam, k pozdějšímu upotřebení, nebo v surovější podobě využíváno k okamžité přípravě „horké“ malty.

Historický park Bärnau-Tachov