Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Prostějov (okr. Prostějov)

Prostějov (okr. Prostějov)Od měsíce září 2017 probíhá v prostějovské průmyslové zóně rozsáhlý záchranný archeologický výzkum vyvolaný rozšířením výrobního areálu společnosti MUBEA SBS Prostějov. Na skryté ploše s výměrou přesahující 6 ha bylo doposud prozkoumáno a zdokumentováno téměř 400 archeologických objektů reflektujících nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení místa. V kontextu již více jak jedno desetiletí probíhajících odkryvů v širším prostoru tzv. „Kralického háje“ překvapivým objevem je komplex objektů souvisejících se specializovanou hrnčířskou výrobou zaměřenou na produkci tzv. „jiříkovického zboží“ (jemná na kruhu točená germánská keramika dosahující vysoké technologické i estetické úrovně). Vedle běžných sídlištních objektů náležejících 4. století po Kristu byly zachyceny též tři dobře dochované hrnčířské pece a především dvě studny s dubovou výdřevou, které lze zcela oprávněně považovat za vůbec první bezpečně doložené germánské studny na Moravě.