Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Raně středověký kostrový hrob z Kralic na Hané, okr. Prostějov

Raně středověký kostrový hrob z Kralic na Hané, okr. ProstějovPohled na místo nálezuDne 14. dubna 2021 v podvečerních hodinách byl Policií ČR oznámen nález lidských kosterních pozůstatků objevených při kopání bazénu na zahradě jednoho z rodinných domů v Kralicích na Hané. Z prvotního ohledání místa bylo zřejmé, že se jedná o nález archeologické povahy. V následujících dvou dnech byl realizován záchranný archeologický výzkum soustředěný na odkryv,Kostrový hrob z období raného středověku dokumentaci a následné vyzvednutí narušeného kostrového hrobu. V hloubce 80 cm od současného povrchu se rýsovala protáhle oválná hrobová jáma jen nevýrazně zahloubená do sprašového podloží. Ta obsahovala skelet adolescentního jedince, jehož věk lze předběžně odhadnout na 12+. Tělo bylo uloženo v natažené poloze na zádech, s rukama těsně podél těla (můžeme tak usuzovat na jeho pevnější stažení do „pohřebního roucha“), s orientací cca ve směru SZ (hlava) - JV (nohy). Uplatněný pohřební ritus a charakter terénní situace dovolují, i přes absenci doprovodných nálezů umožňujících přesnější dataci, hovořit o raně středověkém stáří hrobu (pravděpodobně 11. až počátek 12. století, tedy období tzv. mladší doby hradištní). Výše popsaný hrob bude bezpochyby součástí většího pohřebiště, které předchází i první strohé písemné zmínce o Kralicích na Hané z roku 1225. Již v průběhu 13. století máme však písemné doklady o kralické faře, kterou získali kanovníci brněnského svatopetrského kolegiátního chrámu a kde zřejmě dosluhovali pensionovaní kanovníci brněnské kapituly; k roku 1304 jsme pak zpraveni o existenci Kralic jako trhové vsi. Na jiném místě, v obecním hliníku a pískovně severně Vítonic u Kralic na Hané, byly již koncem 19. století náhodně objevovány kostrové hroby obsahující keramické nádoby a šperky z období Velké Moravy; jiné hroby zde poskytly mladohradištní esovité záušnice a stříbrnou minci olomouckého údělného knížete Vratislava I. (1058-1061). Tyto dřívější nálezy nepřímo potvrzují existenci raně středověké osady rozložené zřejmě v prostoru dnešních Kralic na Hané - v širší oblasti křížících se významných obchodních tras - ve směru severo-jižním starobylé „Jantarové stezky“ spojující Pobaltí s jihem Evropy a ve směru od západu k východu pak na svém významu právě v těchto časech nabývající euroasijské magistrály (trasa Řezno - Praha - Olomouc - Rurikovská Rus a odtud až k daleké „Hedvábné stezce“).


Muž se pustil do kopání bazénu, v zahradě narazil na lidské ostatky - iDnes 15.4. 2021
Muž z Prostějovska kopal v lockdownu bazén. Našel až tisíc let staré ostatky - CNN Prima NEWS 15.4. 2021
Muž z Hané kopal na zahradě bazén, objevil tisíc let starou kostru - NOVA - TN CZ 15.4. 2021
Při výkopu pro bazén našel tisíc let starou kostru - Novinky.cz 15.4. 2021
Kopal bazén, našel kostru! - Prostějovské novinky 15.4. 2021