Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rosice (okr. Brno-venkov)

Rosice (okr. Brno-venkov)V posledních dnech měsíce března ohlásil pan Svoboda z Rosic našemu ústavu nález depotu bronzových náramků, které našel při náhodné procházce lesem detektorem kovů v lese u Rosic. Den po ohlášení byl proveden výjezd na místo kvůli nezbytnému zaznamenání místa a dalších okolností nálezu. Při předání depotu vyšlo najevo, že se dle velikosti jedná o poměrně masivní nápažníky bohatě zdobené rytou výzdobou, které je možné datovat do mladší doby bronzové. Na místě nálezu byla zaznamenána poloha výkopu a proběhla jeho dokumentace. Nález se již nepodařilo zaznamenat v jeho původním uložení, dle údajů od nálezce však náramky byly uloženy pohromadě, nikoliv však uspořádány na sobě. Při drobné sondáži nebyly zjištěny žádné náznaky kamenné struktury či jiného objektu, jehož mohly být náramky součástí. Rovněž při detektorové prospekci v okolí nebyly zaznamenány žádné další nálezy.

Jak již bylo uvedeno, náramky jsou bohatě zdobeny rytou výzdobou (svazky rýh). Tato výzdoba je vždy na dvou exemplářích prakticky totožná. Dva nápažníky jsou také na vnitřní straně shodně opatřeny dvěma souběžnými rýhami. Co tyto značky mohly přesně znamenat se již nedovíme, snad mohly dopomoct k lepší identifikaci předmětu. Není vyloučeno, že nápažníky měly více majitelů, kteří je měli v plánu získat zpět po skončení události, která je vedla k uložení předmětů do země. Pravděpodobnější ovšem je, že jde o sadu osobních šperků jediného majitele, uloženou jako soukromou obětinu.

Na konci jednoho nápažníku se dochovala organická hmota, dle prvotního rozboru jde o zbytky rostlinného pletiva nebo méně pravděpodobně velmi jemné tkaniny. O jaký druh textilu jde však ukáže až budoucí podrobná analýza.

Nápažníky se dochovaly v celku a nepoškozené. Povrchová patina je v dobrém stavu, jen s drobnými lokálními ložisky agresivní koroze, která bude zakonzervována. Po nezbytné dokumentaci a odborném zpracování se stane jako depot „Rosice 1“ ozdobou archeologické expozice příslušného muzea.