Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Seloutky (okr. Prostějov)

Seloutky (okr. Prostějov)V červenci 2019 realizovalo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno (P. Fojtík) záchranných archeologický výzkum vyvolaný terénními úpravami v těsné blízkosti novostavby rodinného domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na Šťastných“. Akce byla organizována ve spolupráci s pracovníky a studenty sekce archeologie KHI UP Olomouc (M. Golec a Z. Mírová) a americkou univerzitou DuPage z Chicaga (M. Dietz, J. Staeck, ad.). Pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury zde bylo zkoumáno A. Gottwaldem poprvé v letech 1926-1928 a dále K. Dobešem v roce 1934. Celkem bylo odkryto 26 hrobů, z nichž se vymykaly komorové hroby s kamennými závaly. Hrob H2/1926 po nedávné revizi (Z. Mírová) vydal velmi cenné zjištění, jde o jediný evidovaný platěnický hrob na Moravě s uložením spáleného čtyřkolového vozu. K obnovení výzkumu seloutecké nekropole pracovníky ÚAPP, pobočky v Prostějově došlo v souvislosti se stavebními aktivitami v letech 2012 (P. Fojtík a M. Šmíd) a 2017 (P. Fojtík ve spolupráci s M. Golcem z KHI UPOL); nově bylo zdokumentováno 18 hrobů, z nichž sedm reprezentovalo právě rozměrné komorové hroby s mohutnými kamennými závaly a početným inventářem. Letošní sezóna poskytla dva obdobné komorové hroby H1/2019 a H2/2019, čímž pohřebiště k dnešnímu dni vydalo celkem 46 hrobů. Zatímco H1/2019 náležel dle inventáře (jantarové a skleněné korálky, Fe jehlice a náramek/nápažník, 2 bronzové náušnice/záušnice) pravděpodobně ženě z fáze Ha D1, tak H2/2019 náležel muži z fáze Ha C2, na což poukazuje především "abnormální" výbava kovových předmětů (2 Fe kopí, 2 Fe udidla, opasek složený z 9 Fe plochých kruhů a 1 koule, 3 Fe nože a Fe jehlice s vývalky na krčku). Dvě oddělené popelnice s kremací nevylučují možný dvojhrob. Kamenný zával zde dosáhl úctyhodných 6-7 m3, což je na pohřebišti dosud vůbec největší zjištěná kubatura. Hrob obkružoval žlab o průměru cca 10 m. Předběžné zařazení H2/2019 prokazuje, že jde o nejbohatší hrob platěnické skupiny na Moravě nalezený po 80 letech, od roku 1939, kdy byly odkryty dva velmožské hroby v Jevíčku III, A/39 a B/39 - „Na panském“. H2/2019 společensky prozatím klademe na pomezí vyšší střední a velmožské vrstvy. 

Na okraji Prostějova se našly keltské hroby, ženy měly u sebe šperky - iDnes.cz 5.8. 2019

 

Právo - 7.8. 2019