Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Setkání ve střední části Moravského krasu a Workshop starého železářství 2020

Setkání ve střední části Moravského krasu a Workshop starého železářství 2020V září roku 2020 proběhlo na Staré huti u Adamova již 20. Setkání ve střední části Moravského krasu „Slované na huti“, spojené již tradičně s Workshopem starého železářství (TM v Brně). Stejně jako v minulých letech se ÚAPP Brno, v. v. i. prezentoval veřejnosti historickým vápenictvím. Tentokrát šlo ve spolupráci s NPÚ Brno o výpal kombinované vsázky tvořené vápencem a cihlami. Šlo vůbec o první pokus svého druhu na huti. Tento způsob výpalu stavebních hmot je na našem území dokumentován archeologicky již od středověku (např. Brno-Královo Pole, Pozořice-Vildenberk, Olomučany-Blatiny) a trval až do raného novověku. V experimentální vesničce huti Františka bylo k tomuto druhu výpalu využito již zaběhlé stabilní plamenné jednokanálové pece typu Josefov VII, která byla veřejnosti předvedena na jaře roku 2019 při úspěšném výpalu vápna, určeného k replikaci historických jádrových omítek bývalé hutní správcovny.

Přípravy výpalu, dokumentaci a jeho vlastní realizaci, se zúčastnili oba autoři projektu (P. Kos a P. Holub) a dále L. Sedláčková, M. Barák, O. Merta, J. Kala, Š. Straka a P. Majoroš, kteří se střídali či doplňovali v jednotlivých etapách prováděcích procesů. V prezentační části významně vypomohl odborným výkladem M. Přichystal a Š. Straka. Během výpalu byly památkovým štukatérem P. Majorošem předváděny veřejnosti ukázky hašení a přípravy horké malty.

Do pece bylo ručně složeno asi 1 m3 vápence (krystalické mramory z Nedvědic, slivenecké vápence z Radotína a vilémovické vápence z Mokré u Brna). Vysokoprocentní vápence poskytl pro předváděcí účely ze svých zásob opět lom Mokrá a Závod Radotín (Českomorovaský cement, a.s.), část zajistil P. Majoroš pro školní účely (Fakulta restaurování v Litomyšli). Surové cihly (sušené půdní dlaždice) poskytl pro experiment populární vinař V. Pazderka z opravy svého domu v Mikulově na Moravě. Cihelná vsázka o objemu cca 0,5 m3 následovala do pece po vyskládání vápence. Výpal trval 28 hodin a bylo při něm spotřebováno necelých 5 m3 dřeva, které poskytl ŠLP Křtiny. Výrobní fáze tohoto procesu sestávaly z předsoušení pece a vsázky a následně vysoušení, výhřevu, vlastního výpalu/žíhání a dopalu.

Výsledkem pokusu je, že výpal kombinované vápenno-cihelné vsázky v periodické plamenné peci určené k výpalu dřevem je v takovéto formě za určitých podmínek možný. Lze konstatovat, že vhodná kombinace cihel s vápencem umožňuje také částečnou úsporu palivového dřeva, neboť doba potřebná k výpalu se proti běžnému provozu poněkud zkracuje.

Analýzu suroviny z lomu Mokrá zajistil vedoucí D. Čejka ve spolupráci s laboratoří cementárny Mokrá (Českomoravský cement, a.s.). Všem, kdo se podíleli na podpoře této akce patří ze strany realizátorů velký dík.

V rámci setkání probíhala současně prezentace dalších tradičních řemesel jako výroby sýrů, pečení chleba v historické peci a budování kolomazné pece. Hlavním programem byla však výroba železa v historických redukčních pecích, které byly v minulosti odkryty v této části Moravského krasu V. Souchopovou a J. Mertou, která byla podpořena přítomnosti uměleckého kováře P. Bárty z AÚ AV ČR Brno, který pokusně předváděl z produkce železných lup výrobu staroslovanských sekerovitých hřiven. Ochranu i občerstvení hutnického areálu zajišťovala jako vždy skupina historického šermu DAGA z Brna.