Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Starovice (okr. Břeclav)

Starovice (okr. Břeclav)Koncem června 2019 byla v obci Starovice na Břeclavsku zahájena skrývka zeminy pro výstavbu souboru rodinných domů (cca 3,1 ha). Jedná se o atraktivní polohu v podobě plochého návrší situovanou západně vesnice, obklopenou sady a vinohrady. Po skrývce ornice se na souvisle skryté stavební ploše a jižní komunikaci objevily nepravidelné koncentrace zlomků pravěké keramiky, které prozrazují, že lokalita byla osídlena v mladším pravěku, cca v mladší až pozdní době kamenné. Po následném skrytí podorničí v úsecích budoucích inženýrských sítí a obslužných komunikací, se podařilo zachytit přibližně 5 koncentrací zahloubených objektů, s pozůstatky základových jam jednotlivých půdorysů nadzemních sloupových a kůlových staveb a přilehlou kumulaci zásobních jam a exploatačních objektů značných rozměrů (hliníků a stavebních jam). Doposud asi 100 prozkoumaných objektů lze spojit s osídlením ze starší doby bronzové (k. věteřovská), převážně však s pozdním středověkem a raným novověkem. Za místopisně tradiční nález lze označit pozůstatky zahloubených struktur po sadařské a vinohradnické činnosti, hlásící se podle archeologických nálezů ke dvěma časovým etapám, a to k 15./16. a 19./20. stol., kdy se ve zdejším kraji měnily evidentně techniky výsadby révy vinné. Nejstarší historická zmínka o Starovicích pochází již z roku 1327, kdy náležela ves k majetku starobrněnského cisterciáckého kláštera.