Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Střelice (okr. Brno-venkov)

Střelice (okr. Brno-venkov)Výzkum při příležitosti výstavby bytového domu probíhal na přelomu měsíce června a července ve Střelicích. Lokalita se nachází na nevýrazném hřbetu skloněném k západu při jižním okraji obce, v dosud nezastavěném prostoru nad ul. Komenského, mezi místní základní školou a ul. Trpín.

Katastr Střelic je v archeologické literatuře znám jako vyhlášená lokalita pro období neolitu, konkrétně kultury s moravskou malovanou keramikou.

Při výzkumu bylo prozkoumáno cca 40 zahloubených objektů, které byly rozptýleny prakticky po celé ploše stavby, nejvíce se jich ovšem koncentrovalo na hřbetu v jižní polovině staveniště. Převažují mělce zahloubené jámy s nevelkým množstvím materiálu, jejichž interpretace není zcela jasná. V zásypu jedné z nich byly nalezeny pozůstatky menší psovité šelmy. Mezi objekty vynikají dvě kruhové zásobní jámy, jejichž výplně obsahovaly enormní množství mazanice pocházející z výmazu stěn nadzemních staveb, jejichž půdorysy se nepodařilo zachytit. Na hroudách mazanice se nacházely otisky prutů i prken rozličných velikostí. Nejvíce práce zabrala část hliníku (exploatační jámy) nacházející se v jihozápadní části plochy.

Jako zajímavá se jeví část nadzemní stavby v severní části stavby, jejíž odkrytý půdorys byl vymezen mělkými obvodovými žlaby. S ohledem na hloubku základových žlabů (do 10 cm), je pravděpodobné, že velká část pozůstatků tohoto typu se nacházela v tmavé ornici a byla zničena dřívější orbou.

Nálezy získané při výzkumu nevybočují z klasického spektra, které známe na sídlištích kultury s moravskou malovanou keramikou. Kromě souboru keramiky (nejvíce jí pochází z výše uvedených zásobních jam) je zastoupen soubor štípané industrie, části sekeromlatů a také kusy suroviny pro jejich výrobu – tzv. zelené břidlice získávané z výchozů u nedalekých Želešic.

 

U Střelic objevili osadu z doby kamenné - Novinky.cz 1.9. 2019