Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vyškov – parkoviště pro zaměstnance u bývalé Zbrojovky

Vyškov – parkoviště pro zaměstnance u bývalé ZbrojovkyJednou ze zajímavých zářijových akcí vyškovského pracoviště byl záchranný výzkum během výstavby parkoviště pro společnost Vyškovské nemovitosti s.r.o. v průmyslovém areálu při severním okraji Vyškova.
Skrývka ornice odhalila tři pravěké objekty. Nezajímavějším z nich byl kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (cca  2300 př. n. l.). Na dně rozměrné hrobové jámy jsme nalezli několik keramických nádob (mohutnou amforu, několik pohárů zdobených otiskem šňůry). Dalšími milodary byly měděná dýčka, měděné šídlo, kostěné dlátko, kamenná sekerka a kamenný rohovcový úštěp. Kosterní pozůstatky původně uložené ve skrčené poloze na boku, byly silně rozvlečené jak po dně hrobové jámy, tak v jejím zásypu. Hrobová jáma byla patrně původně dutá (předpokládáme nějakou formu vnitřní dřevěné konstrukce), což umožnilo pohyb zvířat uvnitř hrobu a tím došlo k rozvlečení lidských ostatků. Zcela nemůžeme ani vyloučit možnost vyloupení hrobu již v pravěku – nad mohutnou hrobovou jámou byla původně navršena mohyla, která upozorňovala na existenci hrobu a byla pro případné zloděje skvělým vodítkem. Je však potřebné dodat, že jsme v zásypu hrobu nenašli stopy po vykrádací šachtě.
Druhým významným obdobím do kterého spadají nálezy odkryté při tomto výzkumu je konec 2. světové války. Již po částečném odstranění ornice byl patrný složitý systém zákopů, kterými se opevnily jednotky německé armády dislokované v blízkých kasárnách (po válce areál Zbrojovky). Zákopy tvořily čtyři řady klikatících se úzkých linií, které byly vzájemně propojeny. Tyto “menší“ zákopy obklopoval další, mohutný klikatící se zákop, který dosahoval hloubky až 140 cm od povrchu ornice. V tomto zákopu byla nalezena německá protitanková mina. Zákopy směřovaly k předpokládanému směru útoku Rudé armády – obcím Drnovice, Nemojany, Luleč. Na poválečných leteckých fotografiích pořízených Ministerstvem obrany v roce 1947 jsou ještě linie těchto zákopů dobře patrné (viz. letecký měřičský snímek).