Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výstava Dědictví a současnost

Výstava Dědictví a současnost



V týdnu od 25. 5. 2020 proběhla na zámku v Miroslavi (okr. Znojmo) instalace a v pátek, 29. 5. vernisáž výstavy Dědictví a současnost – archeologické výzkumy a ochrana archeologických památek v Jihomoravském kraji. Výstava vznikla za spolupráce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v. v. i., za podpory Archaii Brno z. ú., Jihomoravského muzea ve Znojmě a Masarykova muzea v Hodoníně, a potrvá do září 2020.

Na výstavě si můžete prohlédnout nálezy z archeologických výzkumů financovaných z prostředků Národního památkového ústavu. Všechny prezentované nálezy pocházejí z archeologických výzkumů na staveništích investovaných fyzickými osobami, většinou v rámci výstavby rodinných domů. Jedná se o jediný případ, kdy podle zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění) jdou náklady na vrub výzkumníka. Spojení sil archeologických institucí je potom jedinou cestou, jak tyto památky zachránit.

Nálezy svou datací pokrývají období od mladší doby kamenné, na výstavě prezentované především předměty kultury s moravskou malovanou keramikou, přes pozdní dobu bronzovou až po středověk. Jádrem výstavy je nález torza ženské plastiky zvané Hedvika, která pochází z Mašovic (okr. Znojmo). Dalším lákadlem může být také unikátní, téměř neporušený depot nádob z pozdní doby bronzové, který byl nalezen při výstavbě vodní nádrže v Kobylnicích u Brna v roce 2016. Ze stejného výzkumu pochází také rekonstrukce středověké studny nebo kovové předměty jako mince a spony z doby římské.

Fotogalerie