Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výzkum na trase dálnice D55

Výzkum na trase dálnice D55Pohled na plochu výzkumuNa stavbě dálnice D55 v úseku 5508 – Staré Město – Moravský Písek probíhá od března letošního rokuPůdorys neolitického domu záchranný archeologický výzkum. Aktuálně intenzivně zkoumáme dvě lokality - Nedakonice a Polešovice. 
V Nedakonicích v prostoru nové mimoúrovňové křižovatky bylo objeveno několik stovek archeologických objektů, které náleží několika sídlištím z doby bronzové a neolitu. Mimo to se nám podařilo prozkoumat celkem 3 pohřebiště, dvě z nich jsou z mladší a pozdní doby bronzové, třetí je kultury se šňůrovou keramikou. Nejzajímavějším nálezem je kompletní půdorys neolitického "dlouhého domu". Podle všeho se jedná o první kompletní půdorys takové struktury na východní Moravě, který se podařil zachytit právě díky velkému plošnému odkryvu. 
Druhou lokalitou jsou Polešovice, kde navazujeme na dlouhodobé aktivity našeho pracoviště, související s pokračující těžbou písku. Trasa dálnice vede dosud nedotčeným prostorem a protíná návrší, které bylo osídleno od neolitu až do raného středověku. Po metodické stránce zajímavý výzkum zkoumá formou čtvercové sítě hustě osídlené sedlo mezi dvěma písečnými návršími. Hojně zastoupeny jsou zde exkluzivní památky ze středního eneolitu, stejně jako sídelní objekty z doby železné a zbytky zaniklé středověké vesnice "Záblacany“.

Bolerázská keramická nádoba Ornitomorfní držadlo poklice z doby halštatské
Nálezy z výzkumů - keramické nádoby a sekeromlaty Pracovní snímek