Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Workschop starého železářství a řemesel a 21. setkání ve střední části Moravského krasu

Workschop starého železářství a řemesel a 21. setkání ve střední části Moravského krasuPracovní snímek

Tento rok jsme se opět zúčastnili při příležitosti tradičních oslav v areálu Staré huti u Adamova předváděcích akcí pro veřejnost,Zahájení výpalu jejichž účelem je osvěta starých zapomenutých řemesel. Již tradičně je pracovníky ÚAPP Brno, v.v.i. a NPÚ Brno akce podpořena výpalem vápna v polní vlastnoručně vystavěné replice selské vápenické pece, která je podobou preindustriálního zařízení z období 18.-19. století, používaného v Moravském krasu a jeho blízkém okolí. Setkání se uskutečnilo ve dnech 16.-18. září 2021 a bylo pořadatelsky zaštítěno Technickým muzeem v Brně, které je správcem areálu huti a přilehlé experimentální vesničky. Dlouholetým sponzorským partnerem při provádění ukázkového výpalu vápna tradiční metodou je firma Českomoravský cement a.s., která poskytla ze zásob lomu Mokrá kvalitní výběrový vápenec. Výpal trval 37 hodin a při vsázce cca 1-1,5 m3 vilémovického vápence hrubší frakce při něm bylo spotřebováno 5-6 m3 tvrdého a měkkého dřeva. Výsledkem bylo vzdušné vápno, v minulosti využitelné k běžným stavebním účelům. Kvalitu suroviny a výsledného výpalku posoudily laboratoře cementárny Mokrá a odborný restaurátor P. Majoroš z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, který se pokusí výsledného produktu využít k rekonstrukčním štukatérským pracím na historických objektech.

Stavba vápenické pece Stavba vápenické pece
Dokončená pec před výpalem Výpal