Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Workshop starého železářství

Workshop starého železářství15. Workshop starého železářství a „23. Setkání ve střední části Moravského krasu“ neboli „Slované na huti“

Ve dnech 22.-24. května se na Staré huti u Adamova uskutečnil další ročník experimentálních taveb a výpalů v replikách historických pyrotechnologických zařízeních, který byl v sobotu 25. května zakončen ukázkami pro veřejnost, společně s vystoupením šermířů společnosti living history DAGA. Stejně jako Denní výpal vápna v minulých letech se i ÚAPP Brno podílel se zaměstnanci NPÚ Brno na programu předvedením experimentální pece na vápno, která v experimentální vesničce doplňuje soubor starých lidových řemesel (tavba v kusové peci, kování, sklo, textilní výroba, pečení chleba, výpal dřevěného uhlí a destilace dehtu). Výpal vápna v malé plamenné jednokanálové peci s vsázkou o objemu cca 1,5 m3, replikující historický způsob výroby tohoto produktu ve středověku a raném novověku, byl inspirován archeologickými nálezy a pozůstatky pecí přímo z oblasti Moravského krasu. Zásobu nezbytných surovin (vápenec, hlína, písek, dřevo) potřebných k obnově provozu pece, jakožto i techniku k jejich dopravě na huť, zajistilo TM v Brně, Obec Mokrá-Horákov a Heidelberg Materials CZ, a.s., kterým tímto za vše děkujeme, protože nebýt jich, tak by nebylo možné předváděcí pokus opět bezproblémově uskutečnit. V minulosti byly v předváděcí peci experimentálně páleny různé druhy karbonátových surovin (např. krystalické a sedimentární vápence Moravského a Českého krasu a oblasti svrateckého krystalinika) a byl v ní proveden také ojedinělý pokusný výpal kombinované vsázky vápence a cihel, jenž byl publikován jeho autory na stránkách sborníku Archeologia technica 33 v roce 2022. V roce 2024 byly páleny vysokoprocentní středodevonské vápence (97 % Ca CO3) ze Západního lomu Mokrá o frakcích 60-150 mm pro aplikaci do vápenných omítek a k zemědělskému a dezinfekčnímu ošetření nátěrem. K výpalu, který trval nepřetržitě 30 hodin, bylo nutné použít cca 4 m3 dřeva (borovice, jasan). I přes nepřízeň počasí se akce vydařila.

Akci pořádalo Technické muzeum v Brně, pod taktovkou O. Merty.

Zapalování dřevouhelného milíře Příprava chlebové pece
Redukce železa v malých kusových pecích Vsázka vápence ve vápenické peci
Vysoušení suroviny ve vápenické peci Příprava hliněného klobouku na vápenické peci
Noční výpal vápna Závěrečná etapa výpalu vápna