Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Záchranný archeologický výzkum při stavbě tranzitního plynovodu Moravia

Záchranný archeologický výzkum při stavbě tranzitního plynovodu MoraviaLetecký pohled na na trasu plynovoduOd počátku března probíhá přes celou jižní Moravu nebývalý řez krajinou v podobě trasy VTL plynovodu Moravia. Na vybraných lokalitách jsou proto prováděny předstihové záchranné archeologické výzkumy, aby později nedocházelo ke zdržení vlastní výstavby. Naše instituce pokrývá výzkumy na úsecích 02 a 03, které zahrnují oblast mezi Mutěnicemi poblíž Hodonína a Jestřabicemi u Kyjova.
Zatím nejvýznamnější poznatky přinesl odkryv plochy na lokalitě 02/07 v trati „Mutěnická louka“, která sice náleží již do čejčského katastru, bezprostředně však navazuje na mutěnický a nelze ji proto opomenout. Místo sloužilo již v pozdní době kamenné jako pohřebiště příslušníků kultury se zvoncovitými poháry. Navzdory torzovitému zachování většiny kosterníchPracovní snímek pozůstatků vlivem nepříznivých přírodních podmínek bylo možné rozpoznat, že mrtví byli ukládáni ve skrčené poloze odlišně podle pohlaví, kdy muži leželi na levém a ženy na pravém boku. Na cestu do záhrobí byli zemřelí zpravidla vybaveni keramickými nádobami, mezi nimiž převažovaly různé tvary džbánků, hrníčků, charakteristických bohatě zdobených pohárů ve tvaru obráceného zvonu, mís či hrnců. Část z nich mohla původně obsahovat potravinové milodary. O necelých 100 m dále se rozkládalo sídliště nositelů velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí z mladší doby bronzové. Kromě kůlových jam či rozsáhlého hliníku zde byly odkryty především relativně mělké zásobní jámy, přičemž některé vydaly větší množství materiálu v podobě rozbitých keramických nádob.

 Hrob kultury zvoncovitých pohárů  Žárový hrob z mladší doby bronzové
 Kumulace keramických nádob z mladší doby bronzové  Hrob kultury zvoncovitých pohárů