Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zjišťovací výzkum vápenice na katastru obce Březina u Křtin

Zjišťovací výzkum vápenice na katastru obce Březina u KřtinV měsících září-říjen proběhl v lesní trati Vysoká západně Březiny v jižní části Moravského krasu archeologický výzkum objektu, jenž vlastními prostředky zaštítila Obec Březina, okr. Brno-venkov. V letech 2017-2019 bylo při povrchových průzkumech spojených s evidencí zaniklých lomů, milířů a vápenických pecí pro geodatabázi projektu Calcarius lokalizováno naleziště, které bylo informativně popsáno v Přehledu výzkumů ročníku 58-2 a definováno jako výrobní okrsek související s možnou produkcí páleného dřevěného uhlí a vápna ve středověku až raném novověku. Dle projektu a dalších povolení a nařízení, schválených souhrnně Archeologickým ústavem AV ČR v Brně, došlo na lokalitě následně k odkryvu cca 1/4 celkového půdorysu objektu č. II, u něhož se předpokládal středověký původ. V postupně scelovaných sondách S1-S3 se podařilo nakonec odhalit asi polovinu půdorysu obdélného peciště zasekaného do skalního podkladu, což umožnilo rekonstrukci celého výrobního prostoru (3,2 x 2,5 x 7 m), který byl původně z boku obsluhován čtveřicí topných kanálů. Nalezená keramika se hlásí jednak k 19. století, kdy sloužit patrně objekt jako zemní jáma k milířování dřevěného uhlí a jednak ke 13.-14. století, kdy plnil roli krátce periodické plamenné vápenné pece. Zjištěné parametry objektu dokládají, že do jeho výrobního prostoru se mohlo jednorázově vejít až 62 m3 vsázky místního vápence.
Archeologická identifikace objektu byla současně podpořena plošným průzkumem detektory kovů, který však ke zpřesnění datace objektu příliš nepřispěl, potvrdil však v těchto místech vojenské aktivity během osvobozovacích bojů za 2. světové války (nábojnice rumunského původu).
Úkolem výzkumu bylo zjistit technické parametry objektu, stanovit jeho typologii a výrobní kapacitu, určit použité suroviny a produkt, včetně jejich možné distribuce a stanovit relativní, popř. absolutní stáří. Souvztažnost vápenické středověká keramikapece k okolním stavbám se jeví díky její solitérnosti dosti nejistě. Vzdušnou čarou leží nejblíže pouze dva středověké areály. Prvním jsou dva bývalé středověké mariánské kostely s mýtickým klášterem zábrdovických premonstrátů ve Křtinách (1,5 km) a druhým je torzálně dochovaný kostel v Bukovince (4,8 km), kam je historicky vsazen také „původ“ místního mariánského kultu vrcholícího výstavbou Santiniho chrámu ve Křtinách v období baroka.
15. 10. 2020 se uskutečnila na lokalitě odborná archeologická komise. K datování vápenické pece padlo několik nejčerstvějších návrhů. Nejčastěji se hovořilo v intervalech mezi 2. pol. 13. až poč. 1. pol. 14. století, což jsou data, která vymezují období ještě před prvními historickými záznamy obou blízkých obcí Březiny a Proseče (1365-1395). Křtiny jsou oproti tomu zmiňovány historicky poprvé od roku 1237 jako majetek zábrdovického kláštera a Bukovinka roku 1265 jako součást holštejnského panství.