Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zlínsko - nález bronzového depotu

Zlínsko - nález bronzového depotumísto nálezuPoslední letošní terénní akce detašované pobočky našeho Ústavu pro východní Moravu měla nádech tajemna a symbolicky se odehrála přímo na Štědrý den. O den dříve, 23. 12. 2020, jsme obdrželi v pozdních večerních hodinách telefonickou informaci o nálezu bronzového pokladu v zalesněném prostředí (bližší lokalizaci není s ohledem na ochranu lokality možno uvádět), který se dle popisu nálezců nacházel v keramické nádobě a byl ponechán na místě do odborného ohledání. Naši pracovníci obětavě přehodnotili svůj sváteční program, a i přes výraznou nepřízeň počasí (poměrně nízká teplota v kombinaci s vytrvalým deštěm) se vydali nález ihned zajistit, jelikož jak na straně nálezců, tak na straně našich pracovníků panovala obava, že by na bronzový poklad mohl narazit i někdo další, kdo by si už nepočínal tak příkladně a celá situace mohla být nenávratně zničena. Cesta k místu nálezu byla zdlouhavá a veškeré vybavení bylo nutné dopravit na místo ručně, jelikož lesní cesty byly nesjízdné a nález se také místo nálezu po očištěnínacházel poměrně hluboko v lese. Na místě byla nejprve vytyčena sonda nad nálezem o rozměrech 1x1 metr, která byla postupně po mechanických úrovních snižována. Trvalý déšť výrazně komplikoval začišťování a světlo k pořízení fotografické dokumentace také nebylo přímo ideální. Po obnažení původního zásahu nálezců byl terén v okolí nádoby, ve které byl depot uložen, dále snížen a předměty, které se nacházely v původní poloze, byly vypreparovány. Odebírání nálezů probíhalo ve třech vrstvách – první vrstvu tvořily nálezy, které byly nálezci vyzvednuty, druhou vrstvu předměty, které byly přemístěny půdotvornými procesy a také ty, které byly nálezci přemístěny, avšak navráceny do původní polohy. Třetí vrstva pak tvořila výplň dna nádoby. Nádoba, ve které byl depot uložen, byla velice špatně vypálená a byla vyzvednuta jako poslední.  
nálezciNález je v současné době uložen v laboratoři a čeká ho podrobné zpracování, v první řadě však nutné očištění, konzervace a inventarizace. Předběžně lze říci, že se jedná o soubor ze skupiny tzv. zlomkových depotů, ve kterých je minimum kompletních předmětů a jejichž část tvoří také amorfní slitky. Mezi identifikovatelnými předměty se objevilo větší množství srpů, hrot kopí, části dýky, konické předměty, označované jako součásti vozu nebo nástavce příleb, spirály ze štítových spon, zlomky silnějších drátů kruhového i kvadratického průřezu a další drobné nálezy.
Depot je jako celek datován do staršího období popelnicových polí (BD/HA 1 – zlomek dobře datovatelné dýky typu peschiera). 
Za příkladný přístup patří nálezcům poděkování a byla jim nabídnuta další spolupráce v rámci prospekčních činností ÚAPP, do kterých takto zodpovědné a charakterní jedince rádi zapojujeme.