Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Znojmo (okr. Znojmo) - ulice Přemyslovců

Znojmo (okr. Znojmo) - ulice PřemyslovcůHistorická štětová dlažbaV průběhu měsíce července proběhl ve dvorním traktu domu na ulici Přemyslovců drobný záchranný výzkum. Pod historickou štětovou dlažbou, jenž se nacházela těsně pod povrchem, bylo prozkoumáno mocné středověké souvrství částečně porušené recentními inženýrskými sítěmi. Na úrovní zvětralého podloží byl odhalen krátký úsek nejstaršího městského dřevěného vodovodu. V rohu zkoumané plochy byl zachycen jednoduchý dětský hrob z mladohradištního období. Skelet 7-8 letého dítěte byl uložen v natažené poloze v ose SZ-JV. Kromě několika zlomků keramických nádob byla v hrobové jámě u lebky objevena kolekce 9 bronzových záušnic. Hrob pravděpodobně souvisí s pohřebištěm, které bylo odhaleno v roce 2009 na nedalekém Václavském náměstí (vzdálenost cca 50 m).

Dětský hrob z mladohradištního období Výkop dřevěného vodovodu s železnou spojkou