Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > HOLEŠOV

HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
U koupaliště – jihovýchodní obchvat města (M. Šmíd, č. akce 39/12)

Zjištěné osídlení ze závěru starého letopočtu dosud unikalo pozornosti archeologů a jeho význam spočívá především v tom, že doplňuje strukturu laténských sídlišť rozmístěných v prostoru Holešovské plošiny a okolí. Na základě keramického materiálu bylo místo Kelty využíváno někdy na přelomu 3. a 2. století př. n. l. a předcházelo osídlení v opevněném areálu blízkého Hostýna. Odkryté objekty mají charakter spíše hospodářských objektů než obytných staveb a lze je proto interpretovat jako hospodářský okrsek osady, která se nacházela někde v jeho blízkém okolí. Druhá fáze osídlení tohoto místa spadá do samého závěru doby římské a na počátek doby stěhování národů, tedy do závěru 4. a počátku 5. století našeho letopočtu. Toto období vymezují, mimo jiné, nálezy jiříkovické keramiky na jedné straně a velmi dobře pálené keramiky s vlešťovanou výzdobou na straně druhé. V tomto kontextu je zcela výjimečnou záležitostí kompletně odkrytý půdorys chaty se třemi kůly na dvou protilehlých stranách a kruhovou prohlubní uprostřed západní stěny objektu. Nalezené drobné zlomky bronzových předmětů (jehlice, náramek), ale i ojedinělé zlomky keramiky jsou dokladem toho, že se v blízkém okolí rozkládala osada kultury lužických popelnicových polí.