Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > LEDNICE

LEDNICE (okr. Břeclav)
Areál zámku a jízdáren – průzkum podzemí (P. Kos, č. akce 110/12)

Úkolem výzkumu bylo revidovat dosavadní stav poznatků o podobě, stavu, rozsahu a stavebním vývoji historické kanalizační sítě. Během průzkumu historických kanalizačních štol pod státním zámkem v Lednici bylo zmapováno a částečně i geodeticky zaměřeno 840 m zděných kanálových chodeb. Systém štol tvoří samostatné i spojené okruhy v několika výškových úrovních, které lze lokalizovat pod vlastní objekt zámku a blízkou jízdárnu. Vyústění odtokových kanálů do blízké Zámecké Dyje bylo zkoumáno společností Archaia Brno a v době průzkumu bylo již z větší části sanováno. Historické epigrafické nápisy na omítnutých stěnách štol umožňují jejich zařazení do poloviny 19. stol., kdy probíhala hlavní novogotická přestavba zámeckého sídla. Některé statigrafické situace ovšem naznačují, že k výstavbě kanalizace muselo dojít již v rozmezí 17. a 18. století, kdy nově budovaná síť štol obklopila renesanční jádro bývalé tvrze.