Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > POLEŠOVICE

POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – pískovna (M. Lečbych, č. akce 302/12)

Podobně jako v minulých letech byl i v roce 2012 proveden v polešovické pískovně pravidelný záchranný výzkum probíhající v závislosti na postupu těžebních prací. Vzhledem k rychle postupující těžbě byl výzkum prováděn ve dvou etapách – v dubnu a říjnu. Během osmi pracovních týdnů bylo prozkoumáno celkem 232 zahloubených objektů, většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat dvě nepravidelné jámy s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. Ze všech významných nehmotných nálezů je třeba zmínit odkrytí pozůstatků jedné zahloubené zemnice z doby halštatské a sedmi chat z časně laténského stupně LT A. Z hmotných předmětů nalezených ve výplních těchto prozkoumaných objektů jsou vedle početného souboru obvyklé keramiky důležité zejména zlomky kolkované tzv. „braubašské“ keramiky, která významně rozšiřuje nálezy podobného rázu učiněné na lokalitě v minulých letech.