Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ROUSÍNOV

ROUSÍNOV (okr. Vyškov)
Areál EDP – parkoviště (B. Mikulková, č. akce 143/11)

Rozsáhlý výzkum v areálu bývalé tzv. Kmentovy cihelny potvrdil intenzivní osídlení místa v různých fázích pravěku. Nejrozsáhlejší osídlení ležící na pravém břehu potoka Rakovec patřilo sídlišti ze starší doby římské. Šest polozemnic s typickou šestikůlovou konstrukcí a další objekty sídlištního charakteru představují však pouze část rozlehlého sídlištního areálu. Dokladem mimořádného postavení tohoto sídliště je i nález železného depotu v jedné z jam. Depot zahrnoval poškozené nářadí (kladiva, sekyry), části kola (náboj a vnější obruč), části věder, držadlo kotlovité nádoby, zemědělské nářadí (motyky, kosy, srpy). Spolu se železnými předměty byly nalezeny i dvě misky na duté nožce, které celý soubor datují do stupně B2. Ze sídliště pochází i zajímavá kolekce deseti zlomků terry sigillaty. Mimořádně zajímavým se jeví i kostrový hrob muže ze starší doby římské. Byl uložen v sídlištní  jámě na levém boku a za zády měl vědro. Další fází osídlení je sídliště z mladší doby bronzové (k. velatická). Tomuto sídlišti patřilo větší množství vakovitých zásobních jam, které obsahovaly, mimo jiné, i pěkný keramický soubor. K doplnění celkového obrazu osídlení patří i jedna polozemnice z mladší doby železné.