Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN (okr. Hodonín)
Ul. Hlavní – průtah, II. stavba (M. Lečbych, č. akce 25/12)

Při stavbě silnice II/422 ve Svatobořicích-Mistříně se během několika dnů podařilo prozkoumat celkem 27 archeologických objektů, a to včetně 18 kostrových hrobů. Práce probíhaly intenzivně v závislosti na postupu rekonstrukce vozovky. Dokumentována byla všechna již dříve nenarušená místa s archeologickou situací, která se koncentrovala zejména v prostoru křižovatky ulice Hlavní a Pod kostelem. Nejstarší stopy lidské činnosti se na prozkoumané části vozovky projevily ve formě osmi zásobních jam náležící kultuře únětické ze starší doby bronzové. Velice zajímavým objevem, uskutečněným v jedné ze zmíněných pravěkých zásobních jam, byl nález kosterních pozůstatků lidského jedince, který byl uložen v zásypu zásobní jámy ve skrčené poloze na pravém boku. Kromě tohoto nálezu pochází ze zásobních jam početná kolekce keramických střepů z různých nádob, několik kostěných artefaktů a soubor zvířecích kostí. Nejdůležitější a bezpochyby velmi přínosný objev představuje část mladohradištního pohřebiště z 11. století. Nalezeno a prozkoumáno bylo celkem 17 kostrových hrobů, a to jak dospělých jedinců, tak dětských pohřbů. Z nalezeného inventáře je třeba vyzvednout poměrně vysoký počet nalezených mincí – denárů, několik bronzových i stříbrných záušnic a jeden bronzový prsten.