Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZNOJMO

ZNOJMO (okr. Znojmo)
U pramenů, Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2012 pokračoval výzkum na stavbě obchvatu města Znojma (viz Výroční zpráva 2011). V návaznosti na zemní práce se pokračovalo na části 7 (napojení na silnici ve směru na Jihlavu). Podařilo se odkrýt ohrazený areál (dvorec) z raného středověku. Plocha dvorce byla obepnuta hrotitým příkopem. Uvnitř se nacházelo hospodářské centrum reprezentované především několika desítkami mohutných zásobních jam, které byly vytesány do zvětralého skalního podloží. V jedné z nich se podařilo odhalit i kompletní skelet koně. Poloha byla osídlena i ve starších obdobích. Nejstarší nálezy pocházejí z období pozdní doby kamenné, doložené zhruba desítkou zahloubených objektů. Sídelní aktivity se podařilo zjistit i v době železné (v období horákovské kultury), kdy zde existovaly minimálně dvě zahloubené chaty.
V podzimních měsících se pozornost přenesla na 5. úsek stavby. Zde se podařilo zdokumentovat rozsáhlý sídelní areál z období mladší doby kamenné a doby bronzové. Dosud bylo prozkoumáno na 300 objektů a minimálně takový počet je ještě očekáván. Práce budou pokračovat i v roce 2013.