Drobečková navigace

Úvod > Publikace

Publikace

Uvedené publikace je možné získat přímo na adrese: ÚAPP Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno.
Kontaktní osoba : Martina Vesecká - vesecka@uapp.cz, tel.: 545242342.

Od roku 1994 převzal Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. vydávání časopisu Pravěk - Nová řada (od druhého ročníku). Časopis Pravěk má v současné době 32 ročníků.

Od roku 1998 vydáváme i materiálovou řadu Pravěk – Supplementum, celkem vyšlo 38 svazků.

V roce 2000 jsme vydali publikaci „Výzkumy - Ausgrabungen 1993-1998“, v roce 2006 „Výzkumy - Ausgrabungen 1999-2004“, v roce 2013 „Výzkumy - Ausgrabungen 2005-2010“ a v roce 2018 "Výzkumy - Ausgrabungen 2011-2016, shrnující výsledky činnosti ÚAPP Brno, které jsou určeny jak odborníkům, tak i investorům a zájemcům o archeologii.

V roce 2004 byla obnovena edice „Postavy moravské archeologie“ jako další vedlejší řada časopisu Pravěk. Ve spolupráci s Moravským archeologickým klubem a Ústavem archeologie a muzeologie FF MU jsme dosud vydali čtyři svazky.

Od roku 1997 vydáváme každoročně výroční zprávu.