Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > IVANČICE, OSLAVANY


IVANČICE, OSLAVANY (okr. Brno-venkov)
Intravilán a extravilán – vodovod (P. Kos, č. akce 323/13)

V okolí Ivančic byly zachyceny vodovodní rýhou JV od vodojemu „Padochovka“ pozůstatky kamenného zdiva a starého keramického vodovodu z 16.-18. století. Důkazem o případném pravěkém osídlení je nález drobného jantarového korálku. Na návrší severně od ulice Dolní Hlinky zachytila rýha pravěký objekt s vrstvou obsahující nevýraznou pravěkou keramiku a štípanou industrii, odpovídající rámcově období neolit/eneolit. Rýha prošla dále zásypy liniového výkopu historického městského vodovodu a jámy ve stěně úvozu, obsahující raně novověkou keramiku. V polní trati Lány zachytila rýha zaniklou komunikaci k Padochovu, vysypanou škvárou ze starých uhelných elektráren.
Podstatně více informací bylo získáno výzkumy, které se koncentrovaly do blízkosti Oslavan, v tratích „U Dubu“ a „Oslavanská stará hora“, kde byla prozkoumána část osady velatické fáze KSPP a kultury s MMK. Z polohy „U Dubu“ pochází rovněž fragmenty kostí pleistocenního srstnatého nosorožce Coelodonta antiquitatis (určila M. Roblíčková).