Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > UHERSKÝ BROD


UHERSKÝ BROD (okr. Uherské Hradiště)
Na Jiřičkách – výrobní hala Mann+Hummel (M. Lečbych, č. akce 296/13)

Během výzkumu bylo zjištěno osídlení ze dvou časových horizontů pravěku. Nejčetnější nálezy náleží kultuře s lineární keramikou. Z tohoto období bylo prozkoumáno přibližně 60 zahloubených archeologických objektů, většinou kůlových jam, které tvořily půdorys obvyklé halové stavby. Druhá početná skupina objektů z tohoto období je reprezentována stavebními jámami, v jednom případě byla prozkoumána i jáma zásobní. Za poněkud nečekaný nález považujeme objev kostrového hrobu, který však vzhledem k absenci milodarů v hrobovém inventáři nemůžeme jednoznačně časově zařadit. Pohřbený byl uložen ve skrčené poloze ve směru západ – východ, na pravém boku s obličejem směřujícím k jihu. Vzhledem k popsanému pohřebnímu ritu a celkovému kontextu doposud získaných poznatků na lokalitě je možné, že se jedná o pohřeb neolitického jedince.
Mladší horizont osídlení na lokalitě představuje zemnice z 3. století př. n. l. obdélného tvaru a delší stranou orientovanou ve směru východ – západ. Uprostřed kratších stran byly kůlové jámy po nosných sloupech sedlové střechy a u jižní stěny se nacházel schodovitý výstupek, snad pozůstatek původního vchodu. Ve výplni tohoto laténského objektu se kromě početného souboru keramiky vyskytly také zlomky železných předmětů a fragment náramku z modrého skla.