Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > ZNOJMO


ZNOJMO (okr. Znojmo)
Pazderky – obchvat, II. stavba (D. Humpola, č. akce 316/11)

V roce 2013 pokračoval archeologický výzkum v poloze Pazderky (viz Výroční zpráva 2012). Byla odkryta a prozkoumána zbylá plocha mimoúrovňové křižovatky při ulici Přímětická (část 5). Zde se podařilo odkrýt část sídelního areálu z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární keramikou. Bylo zdokumentováno 12 neúplných půdorysů dlouhých domů, několik sídlištních hliníků a dva pohřby, z nichž dětský byl unikátní svou úpravou. Stejná poloha byla osídlena i v závěru doby bronzové. Takto datováno bylo několik sídlištních objektů a kopaná studna, z níž však nepochází velké množství nálezů.