Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > MOHELNO

MOHELNO (okr. Třebíč)
Na Černých – orba (P. Kos, č. akce 33/14)

Během záchranného výzkumu orbou narušeného mohylového pohřebiště z doby halštatské bylo před jarním osevem prozkoumáno několik hrobů horákovské kultury. I když z hrobových jam nezbylo mnoho, podařilo se odkrýt i několik hrobů s doklady pohřebních komor a obvodovými kruhovými žlábky. Některé mohylové hroby měly prokazatelně také kamennou konstrukci, která obklopovala mohyly, nebo tvořila obložení domu mrtvého. Pohřební komora jednoho žárového hrobu byla umístěna dokonce do podlahy nadzemního domu se sloupovou konstrukcí se zvláštním vchodem s několika kamennými schody. Kromě žárových pohřbů se v jednom hrobě mohl nacházet kostrový pohřeb, jenž však byl nejspíše kompletně stráven agresivním chemismem půdy, nebo zcela rozorán zemědělci. Z výbavy hrobů lze vedle keramiky zdobené rýsováním a malbou zmínit železný hrot kopí, harfovitou sponu a asi 2 m dlouhou šňůru s navlečenými drobnými litými kroužky z bronzu. Nově odkrytá část pohřebiště přísluší nejspíše k rozsáhlé nekropoli na Hadcové stepi, které dodnes vévodí rozměrná mohyla s kaplí sv. Antonína.