Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Kostel Narození P. Marie – stavební úpravy (M. Popelka, č. akce 190/12)

V roce 2014 pokračovala další etapa záchranného archeologického výzkumu v okolí starého kostelíka ve Štípě (viz Výroční zpráva 2012), který byl vyvolán rekonstrukcí okolí kostela a sanací vnějšího zdiva. V průběhu výzkumu exteriéru kostela bylo prozkoumáno celkem 36 hrobů a další 3 hroby byly prozkoumány v interiéru kostela pod oltářem za účasti expertů z Ústavu experimentální biologie MU v Brně. Zajímavým zjištěním byly nálezy „prázdných“ kovových a dřevěných rakví na východní straně kostela – tím byla v podstatě potvrzena exhumace a přenesení některých hrobů na nový štípský hřbitov, vzdálený přibližně 500 m severně od místa výzkumu. Kromě hrobů byly zjištěny také další poznatky o konstrukčním vývoji kostela – na východní straně exteriéru byla objevena zděná krypta a zbytky původního presbytáře, na jihovýchodní straně pak mohutný blok zdiva, tvořící patrně opěrný pilíř. Na jižní straně byly dále zachyceny i méně mohutné základy zídek, které pravděpodobně členily původní hřbitov na dílčí části. Výzkum západní strany pak potvrdil původní prodloužení kostela západním směrem.