Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > BRNO-HORNÍ HERŠPICE

BRNO-HORNÍ HERŠPICE (okr. Brno-město)
Ul. Košuličova – stavba haly (R. Bíško – J. Kala – D. Parma, č. akce 81/15)

Během záchranného archeologického výzkumu byl zjištěn 1 žárový hrob a 1 hrob příslušníka elity z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí, 6 hrobů patřící ranému středověku a celkem 6 zahloubených objektů bez bližší intepretace.
Žárový hrob z období velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí (KSPP; H804) se nacházel v superpozici s hrobem H800 z mladšího období raného středověku a byl jím poškozen, zachyceno bylo tedy pouze jeho reziduum. Hrob samotný je zajímavý především ve vztahu k pohřbu elity (H805) ze stejného období, a dalšího žárového hrobu (H806), které byly lokalizovány na sousední parcele (viz č. akce 164/15). Vzhledem k této koncentraci pohřebních struktur z velatické fáze KSPP lze mluvit o žárovém pohřebišti, jemuž dominoval právě zmíněný hrob elity. V tomto ohledu zůstává otázkou interpretace a datace objektu (obj. 507), ve kterém byly nalezeny fragmenty pravěké keramiky a přepálené kosti. Teoreticky by se mohlo jednat o další reziduum žárového hrobu. Za unikátní je třeba považovat žárový pohřeb elity (H805) nacházející se zcela osamoceně v severní části skrývané plochy. Byl uložen v prostorném komorovém hrobu o rozměrech cca 3 x 1,7 x 1 m. Samotná kremace byla situována zhruba do středu hrobové komory, v menší míře potom při okrajích (nikoliv v nádobách). Hrob obsahoval velké množství nádob (přes 10), které jsou pro toto období typické (3 amfory, 4 misky a mísy, šálek a bronzový koflík, hrnec s uchy ad.). Velice zajímavé je nadměrně velké množství dobře zachovaných bronzových předmětů, se kterými se u „normálních“ hrobových celků nesetkáváme (3 kopí různých velikostí, nůž, šipky a především meč s jazykovitou rukojetí). Skladbu nálezů potom doplňují zvířecí symboly ve formě kančích klů a medvědího drápu přiložené k rukojeti meče.
Jako velice problematická se ukázala interpretace nehrobových objektů (obj. 500, 508, 509 a 512), které byly téměř prosté datovacích artefaktů. S ohledem na podobné struktury zjištěné v profilu spojovacího základového pasu v jižní části plochy, které nebyly dále dokumentované, se může jednat o rozšířený jev spojený s různou činností v minulosti (zemědělské využití, sad ve středověku a novověku?). Nelze vyloučit ani jako doklad aktivit v pravěku a raném středověku. Obj. 504 může být interpretován jako kůlová jamka širší konstrukce domu (bez datace), z které se více nedochovalo.
Raný středověk je na lokalitě zastoupen 6 hroby. Jedná se pohřby celkem 6 jedinců, různého stáří, v natažené poloze na zádech, hlavou k západu a prakticky bez milodarů (H802 obsahoval Fe nožík). Jedinou výjimkou byl pouze hrob H803, orientován opačně, tj. hlavou k východu. Z hlediska dochovaných milodarů se jedná pohřeb bohatého jedince, který obsahoval bronzové šperky (prsten, náušnici) a Fe nůž/dýku.