Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > DĚTKOVICE


DĚTKOVICE (okr. Prostějov)

Za zahradama – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 164/13)

Další etapa záchranných archeologických výzkumů v poloze „Za zahradama“. Na odkryté ploše bylo zachyceno pokračování řadového venkovského pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní a dva „pravěké“ sídlištní objekty. Významnými jsou zde zejména zmíněné kostrové hroby z 11. století, konkrétně H 123 až H 132, a mimořádně cenným objevem pak garnitura náhrdelníku (H 126/pohřeb II., zde spolu s 10 esovitými záušnicemi) sestávajícího z kovového košíčkovitého korálu/závěsku a 20 řezaných polodrahokamů (11 karneolů a 9 křišťálů). Výzkum této pro raný středověk českých zemí přínosné lokality byl veden s důrazem na metodiku a s ohledem na (v rámci starších etap již probíhající) interdisciplinární spolupráci - za koordinace pracovníků Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (doc. RNDr. Miroslav Králík, PhD. a kolektiv) byly zejména sterilně vyzvednuty vzorky pro analýzy DNA; odebírány byly též vzorky výplní hrobů za účelem analýz pylových a parazitologických.