Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > POLEŠOVICE

POLEŠOVICE (okr. Uherské Hradiště)
Nivy – těžba písku (M. Lečbych, č. akce 550/15)

V návaznosti na těžbu písku pokračoval i v roce 2015 pravidelný záchranný archeologický výzkum. Během záchranných prací bylo prozkoumáno celkem 37 zahloubených objektů, většinou běžných kůlových jamek či větších různorodých sídlištních objektů nebo obvyklých zásobních jam. Za nejstarší doklady pravěkého osídlení lokality můžeme považovat jednu v půdoryse nepravidelnou jámu s neolitickou lineární keramikou. Převážná většina všech zbývajících objektů je keramikou řazena do slezské fáze KLPP. K nejvýznamnějším nálezům, které se loni podařilo v polešovické pískovně uskutečnit, pak řadíme objev dalších osmi hrobů nitranské kultury, avšak bez výrazného hrobového inventáře.