Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > ZNOJMO - Ul. Velká Michalská

ZNOJMO (okr. Znojmo)
Ul. Velká Michalská – rekonstrukce ulic v MPR (D. Humpola, č. akce 542/14)

V roce 2015 pokračoval záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulic v městské památkové rezervaci Znojmo (viz Výroční zpráva 2014). Na rohu ulic Velká Michalská a Horní Česká byla odkryta podzemní cisterna. Při kopání výkopu multikanálu došlo k porušení podzemní obdélné prostory, která byla ještě pod úrovní terénu zaklenuta kamennou samonosnou klenbou. V koruně klenby byl ponechán čtvercový otvor, kolem nějž byla vyzděna kamenná ohlubeň, která vystupovala nad povrch terénu. Její výšku nad terénem se nepodařilo zjistit. Podle nálezů pocházejících z klenebního zásypu lze zbudování tohoto veřejného vodního prvku datovat do 15. - 16. století. Předměty nalezené ve svrchních vrstvách cisterny napovídají, že zanikla na konci 19. století.
Při vyústění ulice Jezuitská byly dle očekávání odkryty základy hradební věže, na ni navazující část brány a hradební zdi. Vysoká hranolová věž byla postavena v 1. polovině 13. století jako součást zpevnění vnitřního pásu hradebního opevnění Znojma, k obraně severního vjezdu do města, Horní brány, podobně jako Vlkova věž střežila Dolní bránu. Výjezd z města se tehdy přimykal k východní frontě dnešního náměstí Svobody, tedy k dnešní Komerční bance a k následujícím budovám. Během středověku zde vznikla celá soustava bran, zdí, valů a příkopů. Postupem času byla věž několikrát upravena a různými způsoby zastřešena. V listopadu 1724 byla zastřešena barokním krovem s lucernou a špicí ozdobenou habsburským dvouhlavým orlem, která vydržela téměř 130 let. Vzhledem k špatnému stavu barokní střechy a k statickým poruchám zdiva bylo obecní radou 14. února 1853 rozhodnuto o demolici celé věže.