Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > BRNO-LÍŠEŇ

BRNO-LÍŠEŇ (okr. Brno-město)
Dlouhý kus – rozšíření hřbitova, 1. etapa (R. Bíško, č. akce 459/15)

Archeologický dohled a následně průzkum a výzkum probíhal v několika fázích od listopadu 2015 do června 2016. Pomocí detektorové prospekce se podařilo získat přes 80 kovových nálezů, jejichž datace spadá s největší pravděpodobností souborně do průběhu 19. a 20. století. Téměř 30 artefaktů tvořily železné koule různých vah a velikostí. Nejvíce těchto nálezů se koncentrovalo na rovnou plochu při západní straně stavby a na lom svahu směrem k východu. Některé koule mají znatelně zploštělou jednu hranu. Z těchto zjištění je možné soudit na blíže neznámý (a v historických pramenech nezaznamenaný) vojenský střet. Datace je vzhledem k absenci písemných pramenů problematická, nálezy mohou snad mít souvislost s některým z vojenských tažení v průběhu třicetileté války (1618 – 1648), ale spíše odpovídají období kolem bitvy u Slavkova (2. 12. 1805). Lokalizováno bylo také velké množství kovových slitků a strusky. Některé artefakty by snad mohly souviset s raně středověkou výrobní činností na hradisku „Staré zámky“. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o poměrně častý druh nálezu je tato časová hypotéza problematická. Další spektrum kovových předmětů (knoflíky, mince) tvoří typickou součást nálezů z polních tratí a nejsou tedy ničím neobvyklým (kromě datace několika mincí, které by mohly podpořit určení vojenského střetu do období napoleonských válek). Informace získané z odkryvu objektů 500 a 501 datovaných do období mladého neolitu (lengyelský kulturní okruh) doplňují mozaiku nálezů z blízkého okolí (např. lokalita „Starý zámek“ a další nepublikované v lesních tratích na sever a východ od stavby). Vzhledem k hloubce zjištěných struktur a výrazným erozním pochodům, kterými je plocha stavby ovlivněna (především východní část v prudkém svahu), je možné předpokládat, že objekty představují část větší lokality, která byla již někdy v minulosti zničena orbou a koluviálními procesy. Získaný materiál (především keramické zlomky) plně odpovídá hmotné náplni lengyelské kultury.