Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE

PROSTĚJOV-DOMAMYSLICE (okr. Prostějov)
V loučkách – stavba atriových RD (P. Fojtík, č. akce 620/16)

Podložím v místě stavby je štěrková říční terasa, kterou však v západní části staveniště kryje asi 80 cm mocná vrstva povodňových hlín. A právě zde základové pasy domů překvapivě protnuly čtyři komorové hroby s kamenným závalem náležející platěnické kultuře starší doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem. Byly to čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech stran 2,0-2,5 metru a hloubce kolem 1 m. K jejich vnitřní úpravě bylo využito lomových kamenů donesených od výchozů kulmských břidlic na nedalekém Záhoří a též říčních valounů různé velikosti. Z tohoto materiálu (o celkovém objemu cca 1,5 až 2 m3) byla vyskládána vnitřní obvodová konstrukce hrobky, kterou zřejmě kryl dřevěný strop nesoucí kamenný zával (tento se postupem času zřítil do dutého prostoru částečně již hlínou či štěrkem zanesené pohřební komory). Takto vypravené hroby na dně ukrývají početnější soubory keramických nádob (nejbohatší s 25 kusy) - ústřední nádobou bývá velká amforovitá zásobnice s uvnitř vloženým šálkem/-ky a kolem ní jsou rozložené příznačné mísy se zataženým okrajem, soudkovité hrnce, osudí a amfory s vhloubenou výzdobou, ad. Některá z drobnějších nádob, zpravidla právě zdobená amfora, slouží jako urna k uložení kremace - jde však povětšinou jen o zlomek z původního množství spálených lidských kostí mající zde spíše symbolický význam. Charakteristickým nálezem je typický obloukový železný nožík, který původně doprovázel „masitý milodar“. Vzdálenosti mezi jednotlivými pohřebními komorami (cca 5 metrů) nepřímo naznačují existenci původních mohylových násypů kryjících tyto specifické funerální „stavby“. S podobnými kamennými konstrukcemi a závaly se totiž setkáváme pouze v severní části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření.